صور خیال در دیوان عطار نیشابوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 102

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PLCCONF10_023

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

شیخ فریدالدین محمد عطار نیشابوری از بزرگ ترین شاعران زبان فارسی در نیمه دوم قرن ششم و ربع اول قرن هفتم هجری است . وی با آثاری چون منطق الطیر، مصیبت نامه ، الهی نامه ، تذکره الاولیا، مختار نامه و دیوان اشعار مشتمل بر غزلیات، قصاید و ترجیعات در زمره شاعران و عارفان کثیرالاثر است . محور تحقیقات بیشتر محققان در اشعار و احوال عطار مثنوی های او بوده است و کمتر به دیوان اشعار او پرداخته اند .نگارنده، به منظور تعیین میزان ابداع و ابتکار عطار در شعر فارسی ، صور خیال دیوان وی را به دو بخش تصویرهای تکراری و تصویرهای تازه و ابتکاری تقسیم کرده است و در هر بخش نشان داده است که چه عاملی سبب شده عطار تصویرهای دیگران را در شعرش بیاورد یا آنکه تصویرهای تازه بیافریند]۱.[

Authors

بهمن میرزایی

دکتری زبان و ادبیات فارسی

پرستو پرژک

.دکتری زبان و ادبیات فارسی