بررسی تاثیرمیزان تحصیلات والدین برپیشرفت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان شهرستان چابهار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF02_079

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضربه بررسی میزان تاثیر سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیلی وانتخاب رشته دانش آموزان نشان می دهد که سطح سواد پدر با موفقیت و عدم موفقیت دانش آموزان اثر قطعی دارد و سطح سواد مادر نیز در این موفقیت یا شکست بی تاثیر نیست. میزان سطح سواد والدین بر موفقیت دانش اموزان تاثیر چشمگیری دارد و همچنین در این تحقیق اثر قطعی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی ، افت تحصیلی ، مشکلات رفتاری و مشکلات تحصیلی دانش آموزان مسجل است و میزان سطح سواد والدین با پیشرفت تحصیل دانش آموزان ارتباط مستقیم و مثبت دارد و در این پژوهش والدین دانش آموزان از لحاظ سطوح تحصیلی به کمتر از سیکل، سیکل تادیپلم ، دیپلم تا لیسانس و لیسانس و بالاتر تقسیم گردیده اند .

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

زینب اربابی

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

ندیم دژکام

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

حبیبه جامرزاده

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

نادیه کامران

دانشجوی کارشناسی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار