تاثیر گردش علمی بریادگیری درس علوم دوره ابتدایی دانش آموزان شهرستان چابهار

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF02_081

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

مساله آموزش وپرورش مساله ای است دوبعدی که دردو جهت آموزش وپرورش حرکت میکندتا آدمی را تا حدودی به هدف پرورش یافتن همه جانبه برساند به شرطی که آموزش و پرورش حرکتی صحیح داشته باشدوبا نگرشی حساب شده و هدفدار به سیر خود ادامه دهد.برای رسیدن به یک اموزش و پرورش ما نیاز به استفاده از روش هاو امکانات گوناگون و مناسب داریم تا بتوانیم به اهداف از پیش تعیین شده ی ان برسیم آموزش و پرورش شاخه های گوناگونی تقسیم میشود. این که ما بخواهیم آموزش وپرورش رافقط به روش و شیوه یا موقعیت و مکان و زمان خاصی منحصر کنیم مسلما نمیتوانیم به آن آموزش و پرورشی که انتظار داریم برسیم. خانه،مدرسه،کتاب،معلم،دانش آموز،امکانات مدرسه و ...اینها به تنهایی اثر گذاری کمی در اموزش و پرورش دارد به لحاظ این که استفاده از تمام ظرفیت ها وامکانات و زمان ها و مکان ها مورد نیاز است. علاوه بر آن تلفیق بهره وری از این امکانات باهم و استفاده از فعالیت های فوق برنامه آموزش و پرورشی در اکثر دروس علی الخصوص در دروسی از قبیل علوم تجربی و علوم اجتماعی که ملموس شدن مطالب این دروس برای دانش آموزانبا استفاده از روش های گوناگون مانند نمایش فیلم وگردش های علمی تاثیر بسزایی در یادگیری مطالب این دروس دارد.

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحدچابهار

بدریه ناروئی

دانشجو کاردانی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار

زهرا زومک زهی

دانشجو کاردانی رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار