بررسی رابطه هوش هیجانی با نشاط فکری و سلامت روانی دانش آموزان مقطع ابتدایی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF02_085

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

مدرسه به منزله خانه دوم دانش آموزان، جایی که این عزیزان بیشترین اوقات خود را پس از خانه در آن سپری می کنند، در شکل گیری فرایند تعلیم و تربیت آنان نقش بسزایی دارد. امروزه هوش هیجانی به عنوان یک توانایی کلی جهت سازش یافتگی عاطفی و اجتماعی مطرح شده است. سازش یافتگی عاطفی را می توان شامل سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت ها و افکار دانست.این تحقیق به بررسی ارتباط هوش هیجانی با سلامت روان ونشاط فکری دانش آموزان در مدارس پرداخته است. هوش هیجانی به عنوان یک موضوع جدید نقش مهمی در ابعاد مختلف زندگی افراد دارد. مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است بین نقش هوش هیجانی در جنبه های مختلف زندگی فرد، همچون نشاط فکری، سلامت روان، شغل و روابط اجتماعی می باشد. هوش هیجانی شامل توانایی های تشخیص، رمزگشایی، ویژگی های افراد و واکنش به حالت های احساسی دیگران است. استدلال شده است که هوش هیجانی، تعاملات اجتماعی پیچیده ای را ایجاد می کنند که زندگی و همکاری گروهی را تسهیل می کند. لذا هوش هیجانی، با رفاه فردی و اجتماعی افراد در ارتباط است و ما را به کشف یک روش بالقوه برای انجام این کار هدایت می کند. با توجه به هدف این پژوهش که به دنبال بررسی رابطه هوش هیجانی بانشاط فکری وسلامت روان دانش آموزان می باشد.

Keywords:

هوش هیجانی-سلامت روان -دانش آموزان- دوره ی ابتدایی-نشاط فکری

Authors

مجید جشیره

مدرس دانشگاه آزاداسلامی واحد چابهار

خدیجه کدخدایی

دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی-چابهار

زهرا مبارکی

دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی-چابهار

شیما رئیسی نوری

دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی-چابهار

نرگس جدگال

دانشجوی کارشناسی رشته ی آموزش ابتدایی-چابهار