تنوع جنایات سایبری از منظر حقوق بین الملل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_042

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

جرم و تبهکاری به اندازه خود تاریخ قدمت دارد و همیشه کسانی بودهاند که مسیر خطایی را برای زندگی برگزیده اند که قانون از آن با نام جرم و ادیان و مذاهب به آن گناه اطلاق کردهاند. از سوی دیگر به هر اندازه که علم و دانش توسعه یافته و اختراعات و ابتکارات بعمل آمده است نوع جدیدی از جرایم و وصف جدیدی از مجرمان پیدا شده که قانونگذاران، قضات، وکلا و پلیس را به چارهاندیشی قانونی در این زمینه واداشته است. با ظهور کامپیوتر، فضای مجازی، ماهواره ها و نرم افزارها و سخت افزارها و پیچیده تر شدن مشاغل و روند زندگی، تبهکاران جدیدی یافت شده اند که در کنار کامپیوترها نشسته و با مخفیکاری سایبری و پاک کردن تمام مسیرهای جرم ارتکاب یافته سایبری سعی دارند که بناحق و بلاجهت دارا شده و به اهداف ویژهای که مالی هم نیست دست یابند. مهمترین مساله مورد مطالعه در این تحقیق شناخت انواع جرایم و جنایات سایبری است از نظر ماهیت حقوقی و هدف از انجام این مطالعه مختصر مقابله با این جرایم از منظر حقوق بین الملل و حقوق جزای بین الملل است هر چند که جنایات سایبری هنوز هم در برخی از کشورها جرم انگاری نشده است با این حال یک تلاش بین المللی در حال شکل گیری است برای تدارک ساز و کار حقوقی و نهادی در جهت مقابله با این تبهکاریها. یافته های تحقیق نشان میدهد که متاسفانه علیرغم همه تلاشهای مقامات قانونگذاری و قضایی نوع جرایم ارتکابی مجرمین آنچنان در حال تغییر و تحول است که موجب غافلگیری قربانیان و صدمه دیدن آنها میشود و نتایج تحقیق ثابت میکند اساسا جرایم سایبری در داخل و خارج از کشورها حتی تا درجه تهدیدات، حملات و جنگ سایبری نیز پیش رفته است.

Authors

سیدسجاد غفاری

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران