ضرورت حکمرانی سایبری در پرتو هجوم تکنولوژی رو به رشد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 84

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CYBERM04_269

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

با افزایش تصاعدی داده های دیجیتال در محیط های سایبری، اقدامات امنیتی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تهدیدات امنیت سایبری توسط واحدهای ملی و بین المللی فاش می شود و هر روز بر تعداد این تهدیدات افزوده می شود. حذف خطرات امنیت سایبری با یک استراتژی موثر امنیت سایبری امکان پذیر است. از آنجایی که مفهوم مدیریت کافی نیست، اجرای این استراتژی با حکمرانی سایبری امکان پذیر است که تمامی ذینفعان فرآیندهای مدیریت را در بر می گیرد. این مطالعه بر اهمیت و ضرورت حکمرانی سایبری در تضمین امنیت سایبری تاکید می کند. تحقیقات و نتایج برای حاکمیت امنیت سایبری مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل تحقیق توصیفی استفاده شد. نتایج نشان داد که اگرچه مطالعاتی وجود دارد که راهحلهای محلی برای حکمرانی امنیت سایبری در کشورهای مختلف تولید میکند، اما هنوز یک چارچوب حکمرانی کلی ایجاد نشده است. برعکس، مبارزه پنهانی برای حفظ مدیریت سایبری این منطقه وجود دارد، و حکمرانی سایبری هنوز نهادینه نشده است که مدیریت سایبری توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی صورت می گیرد. از این رو ضرورت مشارکت ارکان حکمرانی سایبری از اهمیت اساسی برخوردار است.

Authors

امیرنظام براتی

استادیار حقوق، دپارتمان حقوق، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)، مازندران، ایران.

سمیه سرافرازنادری

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشگاه علامه محدث نوری، مازندران، ایران