حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 115

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWK01_050

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

با توسعه و پیشرفت فناوری، شبکه اینترنت و افزایش تعداد کاربران و خانواده ها در فضای مجازی، حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به یکی از دغدغه های مهم تبدیل شده است. والدین از طریق اشتراک گذاری برخط، هویت دیجیتالی فرزندان خود را مدتها قبل از اینکه آنها به فضای مجازی دسترسی داشته باشند شکل میدهند. این اشتراک گذاریها میتواند به حقوق فرزندان آنها حتی در بزرگسالی لطمه وارد کند. واضح و مبرهن است که حریم خصوصی کودکان نیز همچون بزرگسالان باید موضوع حمایت قانونگذار قرار گیرد. با این وجود، حقوق والدین در نظارت و تربیت فرزندان خود ممکن است با حق حریم خصوصی کودکان تداخل یابد. در این مقاله با یک روش توصیفی-تحلیلی برآنیم که بررسی نماییم حفظ حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی چه جایگاهی در حقوقی داخلی و اسناد بین المللی دارد و حدود و ثغور حق نظارت والدین و حمایت از حریم خصوصی کودکان تا کجاست. هرچند به نظر میرسد حمایت از حریم خصوصی کودکان بخصوص در فضای مجازی آنچنان که شایسته است موضوع حمایت قانونگذاران قرار نگرفته است اما باید گفت در حال حاضر چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، حمایت از حریم خصوصی کودکان با استقبال بسیاری روبرو شده است و حقوق داخلی و اسناد بین المللی مختلف ضمن ارائه یک الگوی مبتنی بر سلامت کودک سعی در تدوین مقرراتی در حمایت از حریم خصوصی کودکان و حق والدین بر نظارت بر کودک و اشتراک گذاری برخط را دارد.

Authors

مریم قربانی فر

عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

سمیرا محسن پور

عضو هیئت علمیگروه حقوق، واحد کرج، بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران