جرایم سایبری علیه خانواده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 101

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWK01_051

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

حمایت از کیان خانواده، صیانت از عفت و اخلاق عمومی و پیامدهای مخرب سوءاستفاده های از آن، قانونگذاران کیفری را به جرمانگاری برخی رفتارها در این فضا واداشته است. یکی از اهداف این نوع جرایم را میتوان خانواده دانست که بهعنوان کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی جامعه همواره از حمایتهای قانون برخوردار بوده است، اما جرایم علیه حیثیت معنوی و کیان خانواده در فضای رسانهای سایبری که از مباحث مهم و مبتلابه در جامعه امروز است، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکیست که استفاده از فضای مجازی موجب آسیبهایی چون انزوای اجتماعی خانواده، استرسهای خانوادگی، شکاف بین نسلی، کاهش دینداری، عدم پایبندی به ارزشها و باورها، کاهش روابط عاطفی خانوادگی، بیاعتمادی والدین به فرزندان، کاهش صمیمیت بین اعضای خانواده میشود. اعتیاد به اینترنت موجب افزایش میزان طلاق، طلاق عاطفی، بدبینی بین زوجین و خیانت بین همسران شده و از سوی دیگر موجب کاهش رضایت زناشویی، میل جنسی، صمیمیت بین همسران، کیفیت زناشویی و سازگاری زناشویی میشود. به طور کلی نتیجه بررسیهای ما نشان میدهد، استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی میتواند موجب کاهش ارزشهای خانوادگی شود.

Authors

فردوس فرجی

مدرس، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

آیناز خورشیداصفهانی

گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

صادق صالحی

گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

متین رشیدی

گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

عرفان رمضانی

گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران