نیازسنجی آموزشی مدیران ارشد دانشگاه های علوم پزشکی - زیربنای طراحی برنامه توانمندسازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TAZK-32-2_002

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

زمینه و هدف: نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی و توانمندسازی اساتید، درزمره اولویت های دانشگاهی قرار دارد. برای ایجاد تحول سازمانی در آموزش، برنامه توسعه بلندمدت اعضاء هیات علمی در قالب برنامه توانمندسازی مدیران راهبردی آموزش عالی سلامت (Mini- MBA) طراحی، اجرا و ارزیابی خواهد شد. هدف این مقاله ارائه نتیجه گام اول برنامه، یعنی نیازسنجی هدفمند می باشد. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی از دی تا بهمن ۱۴۰۱ انجام شد. افزایش میزان بهره وری در عرصه مدیریت اجرایی و ایجاد شبکه ارتباطی گسترده و غنی از تجارب کارآمد بین مدیران ارشد مدنظر قرار داشت، در این اثنا، از پرسشنامه مربوطه با ۵۸ گویه استفاده شد.یافته ها: بیشترین و کمترین سن مشارکت کنندگان به ترتیب ۶۷ و ۲۸ سال و بیشترین و کمترین سابقه خدمت به ترتیب ۳۶ و ۱ سال بود. مدیران مراکز مطالعات بیشترین پاسخ دهندگان به پرسشنامه بودند و ۹/۹۴ درصد با رتبه هیات علمی به سوالات پرسشنامه پاسخ دادند. از لحاظ جنسیتی بیشترین شرکت کنندگان مردان ( ۲/۶۰ ) و بقیه زنان (۸/۳۹ ) بودند. در حیطه آشنایی با آیین نامه های آموزشی، آنچه برای همه مدیران ارشد دانشگاهی اولویت داشت، آیین نامه ارتقاء هیئت علمی (هیات ممیزه) دانشگاه ها بود.نتیجه گیری:ارتقای بهره وری منابع انسانی، مستلزم ارتقای کیفیت و بهبود توان مدیریتی است. با اتکا به نتایج این نظرسنجی می توانیم برنامه توانمندسازی مدیران ارشد آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه های مورد نظر ایشان مانند: آشنایی با آیین نامه جدید ارتقاء، مدل های نوین نظام های آموزش عالی، ارزش آفرینی و ایده پردازی برتر در آموزش علوم پزشکی و... را اولویت بندی نمود. از این طریق، مدیران ارشد فرصت به کارگیری آموخته ها و انتقال آن به محیط واقعی آموزش را یافته و امکان تحقق اهداف آموزشی فراهم می شود. برنامه توانمندسازی مدیران ارشد، دستیابی به اهداف مندرج در برنامه جامع مدیریت بهره وری در آموزش علوم پزشکی را هموارتر می سازد.

Authors

علی ابرازه

استادیار گروه مدیریت و خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران

فرشید عابدی

مرکز تحقیقات بیماری های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

مرضیه دشتی رحمت آبادی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، تهران، ایران

شهاب با حشمت

گروه علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد، دانشکده فناوری های نوین پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

مهدیه رجبی مقدم

استادیار آسیب شناسی گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Salajegheh M, Mirzazadeh A, Gandomkar R. Evaluation of Faculty Development ...
 • Yazdani, B. Yacoubi, N. Ghafori, M. Samipour, E. The Analysis ...
 • Abasi s, Abtahi h. Staff Empowerment. Management training and Research ...
 • Noorshahi, N. Nessecery Competencies for University Presidents and their Relative ...
 • Eslami, N., Hoseini, M., Makarem, A., Gholami, H. A Survey ...
 • karimi F, hosseini M, malekpour A, moezzi M, hosseini A, ...
 • Zare A. Finding talent and empowering managers. Tadbir ۲۰۱۷; ۲۷(۲۹۲): ...
 • Bagheri M, Shayan Sh, Jokar F. : Empowerment of Educational ...
 • CHAGHARI M, SAFFARI M, EBADI A, AMERYOUN A. Empowering education: ...
 • Bigdeli A, Goldard P, Hosseini Gol Afshani S A, Abbaspour ...
 • Keshmiri F. Faculty Development course based on Project-based Approach: A ...
 • Yukl GA, Becker WS. Effective empowerment in organizations. Organization Management ...
 • Amin al-Raaya M, Yar Mohammadian M, Ehsanpour S, Hassanzadeh A, ...
 • Gardiner P. The Case for Employee Empowerment as a Means ...
 • نمایش کامل مراجع