کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان: نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAR-13-3_005

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

هدف: بررسی علل و شرایط پدیدآورنده رسوایی های مالی در شرکت ها نشان می دهد که فقدان نظارت موثر بر مدیران و حاکمیت ناقص سهامداران بر نحوه اداره امور در کنار تفویض اختیارات نامحدود به مدیریت، زمینه را برای تقلب مدیران و احتمال گزارشگری متقلبانه فرآهم می کند. گزارشگری متقلبانه باعث می شود تا منافع شرکت به سمت گروه های خاصی هدایت شود و بدین ترتیب تقابل منافع ذینفعان تشدید یابد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی بر مدیریت ذینفعان با تاکید بر نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه می باشد. روش: نمونه­ پژوهش­­ شامل ۹۶ شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ می­باشد که با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: طبق یافته ها، بین کیفیت حاکمیت شرکتی و مدیریت ذینفعان با استفاده از روش دوم رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد ولی این رابطه در روش اول مدیریت ذینفعان معنی دار نیست و بین کیفیت حاکمیت شرکتی و احتمال گزارشگری متقلبانه رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد؛ همچنین مشخص گردید که بین احتمال گزارشگری متقلبانه و روش دوم مدیریت ذینفعان رابطه معکوس و معنی دار برقرار است و در نتیجه، نقش میانجی احتمال گزارشگری متقلبانه در رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتی و روش دوم مدیریت ذینفعان نیز رد نگردید.نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاکی از آن است که مسئله مدیریت ذینفعان در محیط تجاری ایران بیشتر در جهت تامین منافع سهامداران صورت می گیرد و مفاهیم تئوری نمایندگی از برجستگی و نمود بیشتری برخوردار است.دانش افزایی: نتایج پژوهش حاضر می تواند سیاست گذاران حوزه های مختلف قوانین و استانداردهای حسابداری را با تکیه بر تامین نیازهای اطلاعاتی ضروری ذینفعان متنوع یاری رساند.

Authors

علی اصغری شیوه

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

فرزاد غیور

استادیار حسابداری، گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

غلامرضا منصورفر

دانشیار علوم مالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • بنی مهد، بهمن. (۱۴۰۰). تبیین تمایلات رفتاری در گزارشگری مالی ...
 • حساس یگانه، یحیی؛ سلیمی، محمد جواد. (۱۳۹۰). مدلی برای رتبه ...
 • حساس یگانه، یحیی. (۱۳۸۵). حاکمیت شرکتی در ایران. مجله حسابرس، ...
 • حسینی، سید علی؛ حقیقت، سرور. (۱۳۹۵). رابطه بین حاکمیت شرکتی ...
 • خلیفه سلطانی، سیداحمد؛ نایب محسنی، شیدا (۱۳۹۳). حاکمیت شرکتی و ...
 • بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [مقاله ژورنالی]
 • سازمان حسابرسی. (۱۳۹۴). استاندارد حسابرسی شماره ۲۴۰ ایران. مسئولیت حسابرس ...
 • سجادی، سید حسین؛ کاظمی، توحید. (۱۳۹۵). الگوی جامع گزارشگری مالی ...
 • صفری گرایلی، مهدی؛ بالارستاقی، عالیه. (۱۳۹۴). بررسی عوامل موثر بر ...
 • طالبی، هاشم؛ حسینی، معصومه. (۱۳۹۴). رتبه بندی عوامل موثر بر ...
 • طالعی قره قشلاقی، زهرا؛ غیور، فرزاد؛ دیدار، حمزه. (۱۳۹۸). نقش ...
 • طاهری، ماندانا؛ امینی، یاسین. (۱۳۹۹). نقش حاکمیت شرکتی و رعایت ...
 • عیسایی تفرشی، محمد؛ یحیی پور، جمشید. (۱۳۹۲). تئوری ذی نفعان ...
 • گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی. (۱۳۹۶). بررسی ...
 • مرادی، جواد؛ رستمی، راحله؛ زارع، رضا. (۱۳۹۳). شناسایی عوامل خطر ...
 • Agle, B. R., Mitchell, R. K., & Sonnenfeld, J. A. ...
 • Auditing Organization (۲۰۱۵). Auditing Standard No. ۲۴۰ of Iran, Auditor's ...
 • Banimahd, B. (۲۰۲۱). Explaining Behavioral Tendencies in Fraudulent Financial Reporting: ...
 • Barney, J. B., & Hansen, M. H. (۱۹۹۴). Trustworthiness as ...
 • Freeman, R. E. (۱۹۸۴). Stakeholder management: a strategic approach. New ...
 • Galbreath, J. (۲۰۰۶). Does primary stakeholder management positively affect the ...
 • Hassas Yeganeh, Y.(۲۰۰۶). Corporate governance in iran. auditor journal, ۳۲, ...
 • Hassas Yeganeh, Y., Salimi, M. (۲۰۱۰). Developing a Model for ...
 • Hill, C. W., & Jones, T. M. (۱۹۹۲). Stakeholder‐agency theory. ...
 • Isaei Tafreshi, M., Yahyapoor, J. (۲۰۱۳). Stakeholder theory with regulatory ...
 • Kazemi, T. (۲۰۱۶). A Comprehensive Pattern of Fraudulent Financial Reporting ...
 • Khajavi, S., Ebrahimi, M. (۲۰۱۸). Investigating the Impact of Corporate ...
 • Kurniawanto, H. (۲۰۲۱, February). Corporate Governance and corporate Risk Disclosure: ...
 • Martins, O. S., & Ventura Júnior, R. (۲۰۲۰). The influence ...
 • Nayebmohseni, S., Khalifehsultani, S. (۲۰۱۴). Corporate governance and fraud. Bourse ...
 • OECD Principles of Corporate Governance (۲۰۰۴). Organization for economic co-operation ...
 • Razali, W. A. A. W. M., & Arshad, R. (۲۰۱۴). ...
 • Safari Grayeli, M., Balarastaghi, A. (۲۰۱۵). Factors affecting the quality ...
 • Taheri, M., Amini, Y. (۲۰۲۰). The Role of Corporate Governance ...
 • Talebi, H., Hoseini, M. (۲۰۱۵). Prioritizating the factors affecting corporate ...
 • Talei Gharegheshlaghi, Z., ghayour, F., Didar, H. (۲۰۱۹). The Role ...
 • نمایش کامل مراجع