بهینه سازی جریان محصول در زنجیره تامین کالای ترانزیت با در نظر گرفتن حمل و نقل ریلی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 65

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_330

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

کشور ایران به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی منحصر به فرد در منطقه دارای موقعیت ویژه و استراتژیکی در صنعت حمل و نقل است، یکی از مزیت های ترانزیتی ایران، قرارگرفتن درمسیر کریدورهای ترانزیتی شمال- جنوب و درنتیجه برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای روسیه، اروپای شرقی، مرکزی، شمالی، آسیای میانه و قفقاز از یک سو و آسیای جنوبی، جنوب شرقی، خاور دور، اقیانوسیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان یک مزیت برجسته برای ایران قلمداد می شود. در این بررسی بهینه سازی جریان ترانزیت کالا در ایران با درنظر گرفتن حمل و نقل ریلی مد نظر است. در همین راستا ابتدا یک مدل برای شبکه زنجیره تامین شش گروه کالایی شامل برنج، ذرت، گروه فلزات، دارو و تجهیزات صنعتی در جریان دو سویه این کالاها بین کشورهای روسیه و هند و از سوی دیگر بین چین و اروپا به منظور بهینه سازی جریان گروه کالاهای فوق و حداقل سازی هزینه های لجستیکی توسعه داده شد. با توجه به امکانات ویژه نرم افزار anyLogistix در نمایش پیکره بندی زنجیره تامین و محاسبه واقعی فواصل بین عناصر مختلف زنجیره تامین، مدل ریاضی ارائه شده به زنجیره تامین کالاهای فوق در این نرم افزار پیاده سازی شد. نتایج بهینه سازی نشان می دهد در مدل بهینه سازی شده مقدار جریان کالا نسبت به مدل فعلی به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. در ادامه تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف مانند تقاضا، هزینه و قیمت مورد بررسی و تاثیر هرکدام از پارامترها بر روی جریان کل و در نتیجه سود کل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

Keywords:

بهینه سازی جریان شبکه , ترانزیت , مدلسازی , حمل و نقل ریلی , برنامه ریزی چند دوره ای و چند محصولی

Authors

حسن حاجی عیدی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فناوری مازندران

مهدی رنجبربورانی

استادیار، دانشگاه علم و فناوری مازندران

محمد یوسفی اسرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فناوری مازندران