بررسی و تحلیلی بر رابطه فضای سبز با سلامت روان و کیفیت زندگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCMS07_001

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

در شهرها، گذران اوقات فراغت برای کسب تعادل روحی نه تنها امری است واجب بلکه فقدان آن نیز حتیبر روی توانایی های کاری افراد نیز تاثیرگذار است، لذا هیچ گاه نباید از جایگاه و تاثیر فضای سبز درشهرها غافل شد. توسعه فضای سبز شهری در جهت کاهش آلودگی های شیمیایی هوای شهرها در کنارعواملی همچون ایجاد منابع گذران اوقات فراغت برای شهروندان ازجمله ضروریات زندگی شهرنشینیمیباشد. کارشناسان آمریکایی در مطالعه ای تاکید کردند فضاهای سبز شهری با کاهش افسردگی درشهروندان مرتبط است و میتواند به طور چشمگیری احساس افسردگی را کاهش دهد و وضعیت سلامتروانی ساکنان شهر را بهبود بخشد. محققان آمریکایی با مطالعه روی تعدادی از ساکنان شهر فیلادلفیادریافتند که زندگی کردن در نزدیکی فضای سبز شهری با کاهش ۴۱ درصدی احساس افسردگی همراهبوده است. همچنین زندگی در چنین فضایی باعث میشود وضعیت نامطلوب سلامت روان افراد نزدیک به۶۳ درصد کاهش پیدا کند. تحقیقات نشان می دهد که مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد عناصرطبیعی به دلایل متعددی از جمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، موجب اختلال درمیزان کارایی، بروز پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماری های مزمنی مانند فشار خون و بیماریهای قلبی می گردند. امروزه مفهوم شهرها بدون وجود فضای سبز موثر در اشکال گوناگون آن قابلمقایسه نیست. شهر ها به عنوان کانون های تمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکه لتوانند پایداریخود را تنظیم کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متاثر از سیستم های طبیعی ندارند. در اینمیان فضاهای سبز شهری به عنوان جزء ضروری و لایفنک پیکره یگانه شهر ها در متابویلسم آنها نقساساسی را دارا می باشد که کمبود آنها می توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. ازاهداف مقاله ارزیابی کیفی و تدوین نقش فضای سبز در بهبود زندگی شهروندان و ایجاد آرامش خاطر درآنهاست. روش پژوهش از نوع کتابخانه ای و اسنادی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فضاهای سبزشهری دارای بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی هستند که مهمترین اثر فضای سبز در شهرها ، کارکردهایمحیط زیستی ، یا بازدهی اکولوژیکی آنهاست که شهر ها را برای زیستم مساعد می سازد و با آثار مخربگسترش صنعت و حمل و نقل مقابله می کند و موجب ارتقای کیفی در زندگی شهروندان می شود.

Authors

نگار حسنی

کارشناس ارشد فضای سبز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر