بررسی چگونگی حفظ سلامت روح و جسم در دانش آموزان و نقش ورزش در شادابی و تندرستی آنها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOCS08_050

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

توجه به سلامت روح و جسم دانش آموزان، اهمیتی دارد که نمی توان آن را انکار کرد. سلامت یک جامعه، به سلامت دانش آموزانو به طور کلی، آموزش و پرورش آن جامعه بستگی دارد. دانش آموزان در ردهه ای مختلف از لحاظ مسایل روانی گروه حساسیمحسوب میشوند و هر آنچه در این دوره تجربه میکنند در شخصیت بزرگسالی و آینده آنان تاثیرگذار خواهد بود لذا سلامت وبهداشت روان دانش آموزان موضوعی مهم و قابل توجه است. کودکان و نوجوانان زمان بسیاری را به عنوان دانش آموز در مدارسمیگذرانند و بسیاری از عوامل موثر بر بهداشت روانی آنان به مدرسه و شرایط آن باز میگردد. در عین حال مسایل مربوط به خانوادهنیز قطعا در زمینه بهداشت روانی دانش آموزان موثر خواهد بود. یکی از فعالیت های لذت بخش برای دانش آموزان، ورزش و فعالیتبدنی می باشد. معلمان می توانند با توجه بیشتر به این کار، علاوه بر اینکه شادابی را در دانش آموزان ایجاد کنند، باعث ایجاد انگیزهیادگیری در آنها نیز شوند. مطالعه حاضر به بررسی چگونگی حفظ سلامت روح و جسم در دانش آموزان و نقش ورزش در شادابی وتندرستی آنها میپردازد.

Keywords:

Authors

میلاد عباس پور

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی اردبیل

محسن عبدی نژاد

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی اردبیل

فرشاد اعتبار

دانشجوی مقطع کارشناسی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، پردیس علامه طباطبایی اردبیل