بررسی میزان آشنایی دانشجویان فناوری اطلاعات با IOT و سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء در آزمایشگاه و کارگاه صنایع شیمیایی دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 142

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TETSC01_001

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هدف کلی این پژوهش بررسی میزان آشنایی دانشجویان فناوری اطلاعات با IOT و سیستم مبتنی بر اینترنت اشیاء در آزمایشگاه وکارگاه صنایع شیمیایی دانشکده فنی و حرفه ای دختران شاهرود می باشد. در ابتدا به بررسی مقالات فارسی و لاتین مندرج در مجلات و تعامل با متخصصین اینترنت اشیاء پرداخته شد، سپس داده های مربوط به آزمایشگاه و کارگاه صنایع شیمیایی جمع آوری و تحلیل شد. جامعه ی آماری در این پژوهش ۴۵ نفر از دانشجویان رشته فناوری اطلاعات و صنایع شیمیایی در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بودند که با توجه به گسترده بودن موضوع، موانع و چالش های پیش روی اجرای این فناوری در حوزه آموزش، پرسشنامه ای طراحی و میزان آشنایی دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به اهمیت اینترنت اشیاء در جهان امروز و جا ماندن دانشگاه فنی حرفه ای، ما را بر این داشت تا در این حوزه چالش های پیش رو را بررسی کرده و شاخه ای از این صنعت را در بین دانشجویان این دانشکده شکوفا کنیم.

Keywords:

اینترنت اشیاء , فناوری اطلاعات , اینترنت اشیاء در آزمایشگاه , صنایع شیمیایی , کارگاه , فنی و حرفه ای.

Authors

فرشته شفیعی

گروه صنایع شیمیایی، دانشکده دختران شاهرود، دانشگاه فنی و حرفه ای، واحد شاهرود، سمنان، ایران

حدیثه مهربان

گروه کامپیوتر، دانشکده دختران شاهرود، دانشگاه فنی و حرفه ای، واحد شاهرود، سمنان، ایران

مژگان بیگلری

گروه صنایع شیمیایی، دانشکده دختران شاهرود، دانشگاه فنی و حرفه ای، واحد شاهرود، سمنان، ایران