ارایه ی مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ مورد ایران

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HRMJ-1-3_006

تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1402

Abstract:

نگرش استراتژیک در دهه ی اخیر از جایگاه ویژه ای در عرصه ی مدیریت برخوردار شده است. رویکرد استراتژی موجب شد که مقوله ی محیط، حضوری جدی در عرصه ی مدیریت پیدا کند. از یک قرن پیش، مدل های متعدد و متنوعی از سوی اندیشمندان و پژوهشگران ارایه شده و به تدریج ضمن تکمیل این مدل ها، متغیرهای بیش تری در فرایند تدوین استراتژی مورد توجه قرار گرفته بود که فرهنگ از آن جمله است. فرهنگ در سالیان اخیر به عنوان یک رویکرد در فرایند مدیریت استراتژیک جای گرفته است. از نظر محققان، رویکرد های اجتماعی که به مثابه ی مفروضات فرهنگی بر گزینش الگوهای استراتژی تاثیر می گذارند، به دو دسته ی اصلی تقسیم می شوند: ۱- رویکرد های عقلایی ۲- رویکرد های شهودی. این که کدام رویکرد در کدام جامعه و سازمان از کارآیی و اثربخشی بیش تری برخوردار است، بستگی به فرهنگ حاکم بر آن جامعه و سازمان و نیز رویکردهای اجتماعی غالب دارد. در این مقاله، دست یابی به الگوهای مناسب تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ سازمان ها در ایران، از اهداف این پژوهش است. براساس نتایج به دست آمده و اثبات معنادار بودن رابطه ی بین فرهنگ و الگو های تدوین استراتژی، الگوی کنترلی (انسجامی) با ویژگی فرهنگ غیرمنعطف و رویکرد اجتماعی عقلایی به عنوان الگوی مناسب جهت تدوین استراتژی در سازمان های ایرانی شناسایی و معرفی شد. اصلی ترین دست آورد علمی این پژوهش، ارایه ی مدلی کاربردی برای تدوین استراتژی بر مبنای فرهنگ سازمانی است که الگوهای استراتژی سازمان ها را با توجه به ویژگی های فرهنگی آن سازمان فراهم می سازد.