بررسی تاثیر حجم الکترولیت در فرایند آندایزینگ بر خواص نوری- حرارتی، سایش و خوردگی پوشش آندیک سیاه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSRC-3-2_003

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

پانل ساندویچی المان مهمی از سازه ماهواره است که جنس های مختلف فلزی و کامپوزیتی به منظور ساخت رویه ی آن به کار برده می شوند. آندایزینگ به عنوان یک پوشش تبدیلی به منظور دستیابی به خواص نهایی سطح پانل در راستای پایداری سازه در شرایط محیط فضا کاربرد دارد. آندایزینگ یک واکنش الکتروشیمیایی است که در آن لایه اکسیدی با استفاده از نیروی الکتریسیته تشکیل می شود. در حین انجام فرایند آندایزینگ در صورتی که جریان محدود کننده، حاصل از تحرک بارهای الکتریکی بین سطح لایه آندیک و الکترولیت، زیاد شود، پلاریزاسیون غلظتی ایجاد شده و فرایند متوقف می شود. با توقف فرایند بدون صرف زمان کافی جهت به دست آمدن ضخامت کافی برای رنگ پذیری لایه آندیک سیاه به منظور کاربرد در پوشش های فضایی حاصل نمی گردد. در این پژوهش با انجام فرایند آندایزینگ در چهار ظرف ۲۵۰، ۵۰۰، ۲۰۰۰ و cm۳ ۴۰۰۰۰، تاثیر حجم الکترولیت و در نتیجه زمان توقف فرایند در اثر بروز پدیده پلاریزاسیون غلظتی بر خواص نوری- حرارتی، سایش و خوردگی لایه به دست آمده در هر یک از فرایندها بررسی شد. بررسی خواص نوری- حرارتی توسط آزمون ضریب نشر فروسرخ و جذب خورشیدی، مقاومت سایشی توسط آزمون پین بر روی دیسک و مقاومت خوردگی توسط آزمون مه نمکی انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش حجم الکترولیت ناشی از افزایش حجم ظرف، زمان توقف فرایند افزایش می یابد. نتایج اندازه گیری خواص نوری- حرارتی، سایش و خوردگی برای سه ظرف با حجم ۵۰۰، ۲۰۰۰ و cm۳ ۴۰۰۰۰ نشان داد که با افزایش حجم الکترولیت و متعاقب آن زمان اتمام فرایند، ضخامت لایه آندیک بیشتر شده که موجب بهبود خواص نوری- حرارتی و مقاومت خوردگی و سایشی می شود.

Keywords:

Authors

مجتبی فرقانی

کارشناس محقق پژوهشگاه فضایی ایران

مائده السادات ضوئی

پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران، اصفهان، ایران

محمدرضا پاک منش

پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران

محمد چیانی

پژوهشکده مواد و انرژی، پژوهشگاه فضایی ایران

سعید اصغری

پژوهشگاه فضایی ایران