راهکارهای کاهش فقر از منظر قرآن کریم (کسب وکار)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIEE-9-1_003

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

بی تردید، فقر یک پدیده مهم در زندگی انسانها به شمار می رود که ارتباط مستقیم با حیات بشر دارد. از منظر لغوی فقر به معنای «نیازمندی و تنگدستی» است؛ اما از لحاظ عرفی این واژه یک مفهوم ثابت و معینی ندارد، بلکه واژه «فقر» از جمله واژه های است که معنای متغیر وسیال دارد که متناسب با شرایط زمانی، مکانی و نیز شان و جایگاه افراد، تغییر می کند. آنچه امروزه ازکلمه «فقر» به ذهن انعکاس می یابد، دارو و درمان، هزینه تحصیل فرزندان، داشتن وسایل سرمایشی و گرمایشی در مناطقی که مورد نیاز است و... همه و همه را شامل می شود و اگر کسی فاقد آن موارد باشد فقیر محسوب می شود. در قرآن کریم راههای متعددی برای کاهش فقر ارائه شده است . یکی از راهکارهای قرآن کریم برای فقر زدایی مساله ی «کار وتلاش» است که از آیات متعدد قرآن قابل استخراج است. بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند مومنان را به کار و تلاش توصیه و تشویق نموده است و مقدمات آن را نیز فراهم ساخته است. تسلط انسان ها بر دریاها (که منبع نعمت های الهی است)، کشتی ها، زمین، کوه ها و... از سوی خداوند و نیز پراکندن نعمات، وسایل معاش، مواد غذایی (اقوات) در اطراف و اکناف زمین و کوه ها، بوسیله خداوند، همگی گویای آن است که خداوند متعال شرایط را مهیا و موانع را برطرف ساخته است و این انسان است که باید همت نموده و دست به کار شود و از هیچ تلاشی دریغ ننماید.