چالش ها و فرصت های همکاری با موسسات و نهاد های اموزشی متناسب با نیازهای جامعه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LESOI01_159

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف این مقاله روشن ساختن چالش های پیشروی تحول در نظام آموزش و پرورش (ایران)، بوده و با عنایت به عنوان و سوالهای مطروحهپژوهش به شیوه توصیفی و از نوع تحلیل اسنادی انجام شده است. با توجه به روش ،پژوهش جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه اسناد،مدارک و منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی میباشد. از آنجا که نهاد آموزش و پرورش به خاطر تکیه بر گسترده ترین سرمایه ملی بیشترینسهم را در رشد سازندگی و اعتلای ملی ایفا می کند و رسیدن به کشوری برتر در منطقه به عنوان آرمان سند چشم انداز بیست ساله ،ملیبدون توجه به رشد و بالندگی این نهاد ناممکن است، هرگونه بازکاوی و بررسی وضعیت کنونی این نهاد کاری ضروری و اجتناب ناپذیر است.امروزه آموزش و پرورش به خاطر پیچیده تر شدن و سرعت بالای تغییرات، ضرورت تربیت نیروی انسانی برای بر عهده گرفتن نقش هایمختلف در جامعه و پاسخگویی به نیازهای متنوع و پیچیده آن، اهمیتی مضاعف و روز افزون یافته است.

Keywords:

چالش ها , تحول آموزش و پرورش , آموزش عالی

Authors

محمدعلی پیرکمالی

دکترای تخصصی برنامه ریزی درسی ،گروه آموزش ابتدایی ،واحد زاهدان ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد ،،زاهدان،ایران

حدیثه ترشابی

دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی، گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان رسالت زاهدان