مدلسازی پیامد ناشی از گسست ناگهانی مخزن ذخیره نفتا در مجتمع بندری شهید رجایی و تدوین برنامه واکنش اضطراری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDMEVENT02_001

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

با توسعه صادرات مواد نفتی و به دنبال آن افزایش چشمگیر مخازن سوخت در بنادر همواره ریسک نشت، آتش سوزی و انفجار مخازن نگهداری سوخت بعنوان یک عامل تهدید کننده و دغدغه مدیران در بنادر مورد توجه بوده است. هدف از این تحقیق مدل سازی پیامد ناشی از گسست ناگهانی مخزن نفتا در ترمینال نفتی بندر شهید رجایی و تدوین برنامه واکنش اضطراری میباشد. در این مطالعه از بین معیارهای آسیب پذیری مخازن ذخیره سازی، اقدامات خرابکارانه منجر به گسست ناگهانی و آتش سوزی مخزن نفتا انتخاب و پیامدهای ناشی از آن با نرم افزار PHAST ۸.۲۲ مدلسازی و در ادامه با توجه به پیامدهای آن برنامه واکنش اضطراری تدوین شده است. در این مطالعه سناریوی Catastrophic Rupture مورد بررسی قرار گرفت در این سناریور حوادث پراکندگی ابر بخار، آتش سوزی ناگهانی، آتش استخری تاخیری و انفجار رخ میدهد. بیشترین فشار ناشی از انفجار به ترتیب ۲۰ bar تا فاصله ۱۱۵۰ متری، ۱۳ bar تا فاصله ۱۱۶۰ متری و ۲ bar تا فاصله ۱۱۸۰ متری از منبع انتشار رخ می دهد. حداکثر میزان تشعشع آتش استخری تاخیری به ترتیب 𝑚۲ kw۳۷/۵تا شعاع ۴۳۹ متر، تشعشع kw/m۲، ۱۲/۵ تا شعاع ۴۵۹ متر و تشعشع kw/m۲ ، ۴ تا شعاع ۷۰۴ متری می باشد. و آتش ناگهانی حداقل از شعاع ۵۸۷ تا شعاع ۱۲۰۹ متری رخ می دهد. با آگاهی و شناخت تیم های واکنش اضطراری از رفتار انواع آتش از جمله آتش سوزی مخازن و میزان تشعشع آن و تعیین شعاع ایمن میتوان با برنامه ریزی و تصمیم گیری دقیق تر شاهد عملکرد بهتر تیم های واکنش اضطراری بوده و از تلفات انسانی، تجهیزاتی و زیر ساخت و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری و خسارات ناشی از آن را به حداقل رساند.

Authors

احمد رخش بهار

کارشناس اداره مدیریت بحران، پدافند غیر عامل و HSE بندر شهید رجایی-

خدیجه اقبالی

کارشناس ارشد شیمی- فیزیک و دبیر شیمی آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس