بررسی کاربرد های شبکه های اجتماعی در سامانه های مدیریت ارتباط با مشتری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EECMAI05_024

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

شبکه های اجتماعی به عنوان ابزارهای قدرتمند در سامانه اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتریمختلف ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی بهره گیری از این شبکه ها در بهبود ارتباطات، تحلیل نیازهای مشتری، و ارتقاءاستراتژی های بازاریابی می پردازد. چالش ها و جنبه های فنی این فرآیند برجسته شده و این تحقیق نقطه تلفیقی بین فناوری ومدیریت ارتباط با مشتری را برای خواننده روشن نموده و ورود به دنیایی جذاب از ارتباطات پیشرفته را ارائه میدهد. تاکنون،تحقیقات محدودی به بررسی چگونگی ارتباط فناوری شبکه های اجتماعی با سیستم های اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری وفرآیندهای بهبود مدیریت ارتباط با مشتری اختصاص یافته است. این پژوهش با هدف اصلی شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل ومتغیرهای موثر در بهرهگیری از شبکه های اجتماعی در سامانه های سیستم اطلاعاتی مدیریت ارتباط با مشتری، به بهبود رابطهمشتری مدارانه میپردازد. به طور خلاصه، شبکه های اجتماعی در مدیریت ارتباط با مشتری نقش کلیدی دارند و تحقیقات حاکیاز ارتقاء استراتژی های بازاریابی و تعامل موثر با مشتریان به وسیله این ابزارها می باشند.

Keywords:

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) , مدیریت ارتباط با مشتری اجتماعی (SCRM) , فناوری شبکه های اجتماعی , استراتژی بازاریابی , تعامل با مشتریان

Authors

محمد عابدی

دانشجوی دکتری مدیریت راهبردی فضای سایبر،گرایش امنیت سایبر،دانشکده امنیت ملی،دانشگاهعالی دفاع ملی،تهران،ایران

ارشیا عابدی امین

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ،گرایش تجارت الکترونیک،دانشگاه جامع انقلاب اسلامی،تهران،ایران