مقایسه تطبیقی «اصل ضرر» و «قاعده لاضرر» در توجیه مداخله کیفری

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 149

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLRM-19-2_003

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1402

Abstract:

چکیده اصل منع ایراد ضرر به غیر در حقوق آنگلو-آمریکایی در میان اصول رقیبی همچون پدرسالاری و اخلاق گرایی قانونی، بارها به چالش کشیده شده و توانسته است همچنان و علیرغم انتقادات وارد، به عنوان یک اصل موجه در مداخله دولت به توجیه چرایی تحدید آزادی های فردی در قالب یک نظام کیفری حداقلی ادامه حیات دهد. اخیرا برخی حقوقدانان مسلمان مدعی شده اند که قاعده لاضرر در فقه اسلامی، ظرفیت توسعه به منظور طرح یک اصل اولی برای مداخله کیفری دولت بر مبنای این قاعده را دارد. تحلیل اصل ضرر و قاعده لاضرر و فروکاستن آن دو به ارکان تشکیل دهنده و مدعاهای اصلی نشان می دهد که قاعده لاضرر به دلیل تفاوت مبنایی با اصل ضرر، توان مشروعیت بخشی به مداخله کیفری را ندارد.

Keywords:

Harm Principle , No Harm Rule , Legitimizing of criminal intervention , Individualistic liberty-limiting , Justification of criminalization , واژگان کلیدی: اصل ضرر , قاعده لاضرر , مشروعیت بخشی به مداخله کیفری , تحدید آزادی فردی , توجیه جرم انگاری

Authors

مهرانگیز روستایی

Assistant Professor, Malayer University, Malayer, Iran