تاثیر متقابل تاخیر مالک و پیمانکار در اجرای قراردادهای پیمانکاری بین المللی (تاخیر همزمان)

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CLRM-19-2_001

تاریخ نمایه سازی: 14 اسفند 1402

Abstract:

چکیده به طور همزمان در اجرای قراردادهای پیمانکاری یکی از ابعاد تحلیل تاخیرها است. تاثیر متقابل این نوع تاخیر و تعیین حدود مسوولیت  هریک از آنان در چنین وضعیتی، از مباحث رایج و در عین حال پیچیده قراردادهای ساخت و ساز است. جایی که هریک از این دو مستقلا موجب تاخیر در مسیرهای اساسی  ساخت و ساز شده اند یا موردی که مجموع اقدامات و آثار آن ها تکمیل نهایی را با تاخیر مواجه کرده است، دو حالت متفاوت است که نمی توان تاثیر متقابل و همزمان هرکدام بر دیگری را نادیده انگاشت. ، مستلزم تحلیل عوامل مختلف موثر در تاخیرها است؛ هرچند برخی از تحلیلگران امور پیمانکاری، تعیین سهم هر عامل را در بسیاری از این موارد ناممکن می دانند. دسترسی به اطلاعات و برنامه های زمان بندی اجرا، تشخیص علت های تاخیر، تمیز تاخیر در مسیرهای اساسی و غیراساسی، تعیین دوره تاخیر هر علت مستقل در تعیین دقیق آثار این نوع از تاخیرها موثر است. در این مقاله تلاش شده با بررسی قواعد حقوقی و استخراج رویه قضایی مرتبط، علاوه بر تحلیل این قسم از تاخیر، معیارها و ضوابطی برای تعیین آثار آن و حدود مسوولیت طرفین ارائه گردد. شناسایی چالش های موجود و پیچیدگی های مرتبط با تعیین مسوولیت ها، از دیگر دستاوردهای این پژوهش است.

Authors

فیروز احمدی

. Ph.D. Student in Private Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

محمد عیسائی تفرشی*

. Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

مرتضی شهبازی نیا

. Associate Professor, Faculty of Law, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

ربیعا اسکینی

. Professor, Nuclear Sciences and Technology Research Center, Tehran, Iran