بررسی و مطالعه ای بر گسترش استراتژ ی های برند درون فروشگاهی (ابزاری برای تولیدکنندگان جهت توسعه روابط با مصرف کنندگان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_033

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

امروزه مشتریان به دنبال خرید بع دی خود نیستند، بلکه به دنبال تجربه بعدی خود هستند. آمار نشان می دهد که خریداران برای یکتجربه و برای خرید یک محصول ساده پول کمتری می پردازند. تبلیغات فروشگاهی روشی عالی است که در آن میتوانید اقدام ساده خریدمحصولات و تجربه ای را با هم ترکیب کنید. در حالی که مردم از دیدن تبل یغات در سراسر اینترنت خسته شده اند، تاکتیک های تبلیغاتیدر فروشگاه های قدیمی دیگر برای راضی کردن مشتریان بسیار سخت و کافی نیستند. تبلی غات درون فروشگاهی عمل بازاریابی برایمشتریانی است که آنها در داخل فروشگاه یا دارایی تجاری شما هستند. تبلیغات در فروشگاه باعث میشود که بتوان ید محصولات خود را بهفروش برسانید. برخلاف سایر تبلیغات خرده فروشی که بر استفاده از پیام های خارجی بر ای آوردن مشتریان به فروشگاه تمرکز می کنند،این استراتژی از رسانه ها و پیام رسانی داخلی استفاده می کند. علاوه بر افزایش آگاهی از برند، به شرکت ها کمک می کند تا محصولاتجدید را به نمایش بگذارند و مشتر یان بیشتری را بر ای افزایش فروش جذب کنند. یکی از بهترین راه ها برا ی انجام این کار، ایجاد یکتجربه بر ای مشتری است و همچنین می تواند به بازاریابی دهان به دهان برای کسب و کار شما منجر شود، زیرا بازدیدکنندگان تجربهخود را در فروشگاه شما به دوستان خود می گویند. این مقاله به بررسی تبلیغات فروش درون فروشگاهی به عنوان ابزاری برای تولیدکنندگانبرای توسعه روابط با مصرف کنندگان می پردازد. مطالعه تجربی ما در گروه بستنی ، تاثیر تبلیغات فروش (غیر پولی در مقابل پولی) بربیان (تجلی) برند را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که تبلیغات غیرپو لی نسبت به تبلی غات مبتنی بر قیمت ، مزا یای ارتباطی بیشتریایجاد می کنند. به نظر می رسد که آنها اهرم قابل توجهی در ایجاد روابط با مصرف کنندگان در کانال خرده فرو شی سوپرمارکت ها هستند،جایی که برندها هیچ کنترل رسمی بر توزیع آنها ندارند. این تبلیغات فروش تمایل برند را بر ای توسعه روابط در هنگام برخورده ای درونفروشگاهی بیان می کند. این تحقیق طرح های تبلیغات فروش را به عنوان ابزاری بر ای تاثیر بر رابطه مصرف کننده و برند در زمینه خردهفروشی سوپرمارکت شناسایی می کند.

Keywords:

بیان (تجلی) برند , رابطه مصرف کننده با برند , تبلیغات فروش , جهت گیری رابطه ای

Authors

سمیرا طاهرخانی

کارشناس ارشد رشته مدیریت بازرگان ی، گرایش داخلی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر