نوآوری های سازمانی بر فعالیت های بازاریابی با میانجیگری فرهنگ سازمانی در بازآفرینی فضاهای شهری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GMD-2-2_007

تاریخ نمایه سازی: 17 اسفند 1402

Abstract:

تداوم حیات سازمان ها در گرو یافتن روش های جدید نوآوری، خلق محصولات و فرآیندها بوده و فعالیت های بازاریابی می تواند نوآوری ارزشی محسوب شود، زیرا می تواند یک بازار غیرقابل رقابت برای یک سرویس یا کالای توسعه یافته ایجاد کند. همچنین فرهنگ سازمانی اهمیت روز افزونی یافته و مبانی اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. در مقاله حاضر که نوع آن کاربردی و روش انجام آن توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری شامل کارکنان سازمان بازآفرینی فضاهای شهری مشهد بوده که از روش سرشماری جهت گردآوری اطلاعات استفاده گردید. اعتبار و پایایی پرسشنامه مبتنی بر پرسش های تحقیق برابر ۰.۹۴۸ به دست آمده است. برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و PLS و آزمون ضریب مسیر و آماره تی استفاده شد. نتیجه نشان داد، به ترتیب ۴۱.۷ و ۴۴.۴ درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر نوآوری های فردی و سازمانی است. ۴۷.۹ و ۶۹.۲ درصد از میزان فرهنگ سازمانی تحت تاثیر نوآوری های فردی و سازمانی قرار دارد. نوآوری سازمانی بر دو متغیر وابسته و میانجی تاثیر بیشتری دارد. همچنین ۷۵.۴ درصد از میزان فعالیت های بازاریابی تحت تاثیر فرهنگ سازمانی بوده است. از سوی دیگر، مشخص شد فرهنگ سازمانی نقش میانجی گری را ایفا نموده و با ورود آن ارتباط میان متغیرهای مستقل (نوآوری فردی و نوآوری سازمانی) و فعالیت های بازاریابی به ترتیب به میزان ۰.۴۵۰ و ۰.۴۳۵ افزایش یافت.

Authors

سعیده باباجانی محمدی

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی فردوس مشهد، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابوذر، پانته آ و زیاری، یوسفعلی. (۱۳۹۸). تبیین اثرات سیاست ...
 • اشجعی نیری، مهدی. (۱۳۹۲). پایان نامه کارشناسی ارشد تاثیر بازارگرایی ...
 • حاجیعلی اکبری، فیروزه و نظری فرخی، حسین. (۱۳۹۸). بررسی تاثیر ...
 • حکیمی، ایمان. (۱۳۹۶). تاثیر فرهنگ سازمانی بر قابلیت های بازاریابی ...
 • رحیم نیا، فریبرز، هرندی، عطااله و فاطمی، سیده زهرا. (۱۳۹۱). ...
 • رنگریز، حسین و بایرامی شهریور، زهرا. (۱۳۹۸). تاثیر مدیریت ارتباط ...
 • شورای نویسندگان. (۱۳۹۶, مرداد ۲۰). بازیابی از شرکت بازآفرینی شهری ...
 • صفایی پور، مسعود و دامن باغ، صفیه. (۱۳۹۸). تحلیل مولفه ...
 • فروزنده، بهمن. (۱۳۹۱). اصول بازاریابی. اصفهان: انتشارات آموخته.. ...
 • فریاد، لعیا؛ خوراکیان، علیرضا و ناظمی، شمس الدین. (۱۳۹۷). بررسی ...
 • فیض، داوود و موتمنی، علیرضا. (۱۳۹۶). تاثیر نوآوری بازاریابی بر ...
 • که یاری حقیقت، امین و محمدی حسینی، سیداحمد. (۱۳۹۸). نوآوری ...
 • مرادی، فاطمه، سادات، زهرا، زرآبادی، سعیده و ماجدی، حمید. (۱۳۹۸). ...
 • منصوری موید، فرشته؛ گنجه، کاوه و بهزاد نژاد، کامبیز. (۱۳۹۸). ...
 • نوریان، فرشاد و آریانا، اندیشه. (۱۳۹۱). تحلیل چگونگی حمایت قانون ...
 • هاشم زاده قلعه جوق، فرشید، آبی زاده، سامان و صفرعلیزاده، ...
 • یعقوبی، مهدی و شمس، مجید. (۱۳۹۸). بازآفرینی بافت فرسوده با ...
 • American Marketing Association. (۲۰۱۳). Retrieved from American Marketing Association: https://www. ...
 • Afriyie, S., Du, J., & Ibn Musah, A. A. (۲۰۱۹). ...
 • Albert, N., & Merunka, D. (۲۰۱۳). The role of brand ...
 • Alegre H. (۲۰۰۶). Performance Indicators for Water Supply Services. Manual ...
 • Alharbi, I. B. A., Jamil, R., Mahmood, N. H. N., ...
 • Fernandes Rodrigues Alves, M., Vasconcelos Ribeiro Galina, S., & Dobelin, ...
 • Chandra Voo I. (۲۰۱۹). Individual Characteristics Influencing Employee Innovative Behavior ...
 • Durand, R., Grant, R. M., & Madsen, T. L. (۲۰۱۷). ...
 • Dziallas, M., & Blind, K. (۲۰۱۹). Innovation indicators throughout the ...
 • Francischeto L & Neiva E. (۲۰۱۹). Corporate innovation and corporate ...
 • Groysberg, B., Lee, J., Price, J., Cheng, J., & Groysberg, ...
 • Gumusluoglu, L., & Ilsev, A. (۲۰۰۹). Transformational leadership, creativity, and ...
 • Gunday, G., Ulusoy, G., Kilic, K., & Alpkan, L. (۲۰۱۱). ...
 • Haneda, S., & Ito, K. (۲۰۱۸). Organizational and human resource ...
 • Huang, C. H. (۲۰۱۲). The impact of relationship quality on ...
 • Iglesias, O., Sauquet, A., & Montaña, J. (۲۰۱۱). The role ...
 • Janssen, O. (۲۰۰۰). Job demands, perceptions of effort‐reward fairness and ...
 • Joseph, O. O., & Kibera, F. (۲۰۱۹). Organizational culture and ...
 • Kaura, V. (۲۰۱۲). A link for perceived price, price fairness ...
 • Armstrong, G., Adam, S., Denize, S., & Kotler, P. (۲۰۱۴). Principles ...
 • Lewandowski, M. (۲۰۱۵). Types of innovations in cultural organizations. International Journal ...
 • Lin, C. Y. (۲۰۰۷). Factors affecting innovation in logistics technologies ...
 • Love, J. H., Roper, S., & Zhou, Y. (۲۰۱۶). Experience, ...
 • Monteiro, F., Mol, M., & Birkinshaw, J. (۲۰۱۷). Ready to ...
 • Morgan, N. A., & Vorhies, D. W. (۲۰۱۸). The business ...
 • Mahamad, O., & Ramayah, T. (۲۰۱۰). Service quality, customer satisfaction ...
 • Musyoka, R., Odhiambo, O. J., & Kibera, F. (۲۰۱۵). The ...
 • Rajapathirana, R. J., & Hui, Y. (۲۰۱۸). Relationship between innovation ...
 • Ramirez, F. J., Parra-Requena, G., Ruiz-Ortega, M. J., & Garcia-Villaverde, ...
 • Rezaei Dolatabadi, H., & Saneian, Z. A. (۲۰۱۳). The Analysis ...
 • Samad, S., Alghafis, R., & Al-Zuman, A. (۲۰۱۸). Examining the ...
 • Shao, Z. (۲۰۱۹). Interaction effect of strategic leadership behaviors and ...
 • Stock, R. M., Six, B., & Zacharias, N. A. (۲۰۱۳). ...
 • Taylor, A., Santiago, F., & Hynes, R. (۲۰۱۹). Relationships among ...
 • Wang, Z., & Wang, N. (۲۰۱۲). Knowledge sharing, innovation and ...
 • Yang, Y. I., & Jung, J. H. (۲۰۰۶). The Impact ...
 • نمایش کامل مراجع