بررسی و خوشه بندی خصوصیات زمانی - مکانی بارش کشور با استفاده از موجک حداکثر هم پوشانی و انتروپی چند مقیاسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-12-38_002

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

بارش از عناصر مهم اقلیمی و از عوامل تاثیرگذار در چرخه ی آب به شمار می رود. تغییرات خصوصیات زمانی-مکانی بارش در یک منطقه، نقش موثری در مدیریت منابع آب آن دارد. هدف از این تحقیق ارزیابی ویژگی های بارش سالانه ۵۰ ایستگاه سینوپتیک کشور در بازه زمانی ۲۰۲۰-۱۹۸۰ با استفاده از روش های تبدیل موجک گسسته حداکثر هم پوشانی و خوشه بندی می باشد. بدین منظور ابتدا سری زمانی بارش سالانه ایستگاه ها با استفاده از روش MODWT و موجک مادر DB۴ به چندین زیر سری تجزیه شد، سپس انتروپی زیر سری‎های حاصل از MODWT محاسبه و به عنوان ورودی برای منطقه بندی بارش استفاده شد. نتایج تجزیه داده های بارش نشان داد که در سری زمانی سالانه، زیر سری های جزئی کوچک تر، فرکانس های بزرگ تر با تغییرات سریع تر و ضرایب جزئی بزرگ تر، فرکانس های کم را نشان می دهند. همچنین، A۴ کمترین تغییرات را نشان داد. براساس مقادیر معیارهای ارزیابی، تعداد خوشه های بهینه برابر با ۴ تعیین شد. مقادیر معیارهای ارزیابی خوشه بندی نشان داد که روش K-means با ۵۳/۱۹CHi= ، ۲۶/۰= Sci و ۰۸/۱= DBi نسبت به روش SOM عملکرد بهتری داشته است. در نهایت ایستگاه های سینوپتیک کشور برمبنای شاخص موجک گسسته حداکثر هم پوشانی- انتروپی به ۴ خوشه جدا شد و ایستگاه های چابهار، شاهرود، آبادان و زنجان به عنوان مراکز خوشه انتخاب شدند.

Authors

سپیده چوبه

گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه،ارومیه، ایران.

هیراد عبقری

دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مهدی عرفانیان

دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abghari, H., ۲۰۰۸. Investigation of Wavelet Neural Networks and Auto-regressive ...
 • Adamowski, K., Prokoph, A., & Adamowski, J., ۲۰۰۹. Development of ...
 • Addou, R., Hanchane, M., Krakauer, N. Y., Kessabi, R., Obda, ...
 • Agarwal, A., Maheswaran, R., Sehgal, V., Khos, R., Sivakumar, B., ...
 • Alizadeh Gharamaleki, F. ۲۰۱۸. Investigating changeability of precipitation and related ...
 • Armesh, M., ۲۰۱۷. Analysis of the Variability in Indian Summer ...
 • Canchala, T., Ocampo-Marulanda, C., Alfonso-Morales, W., Carvajal-Escobar, Y., Ceron, W. ...
 • Chen, N., Chen, L., Ma, Y., & Chen, A., ۲۰۱۹. ...
 • Claps, P., Ganora, D., & Mazzoglio, P., ۲۰۲۲. Rainfall regionalization ...
 • Darand, M., Mansouri Daneshvar, M.R., ۲۰۱۴. Regionalization of precipitation regimes ...
 • Davies, L., & Bouldin, D.W., ۱۹۷۹. A cluster separation measure. ...
 • Domroes, M., Kaviani, M., & Schaefer, D., ۱۹۹۸. An analysis ...
 • Isazade, M., & Dinpashoh, Y., ۲۰۱۸. Spatio- Temporal delineation of ...
 • Fazel, N., Berndtsson, R., Uvo, C. B., Madani, K., & ...
 • Govender, P., & Sivakumar, V., ۲۰۲۰. Application of k-means and ...
 • Guntu, R.K., Maheswaran, R., Agarwal, A., & Singh, V.P. ۲۰۲۰. ...
 • Hartigan, J. A., & Wong, M.A., ۱۹۷۹. Algorithm AS ۱۳۶: ...
 • Hsu, K.C., & Li, S. T., ۲۰۱۰. Clustering spatial–temporal precipitation ...
 • Ilbay-Yupa, M., Lavado-Casimiro, W., Rau, P., Zubieta, R., & Castillón, ...
 • Isazadeh, M., & Dinpashoh, Y. (۲۰۱۸). Spatio- Temporal delineation of ...
 • Khosravi, M., Doostkamian, M., Mirmoosavi, S.H., Bayat, A., & Beyg ...
 • Kasturi, , Acharya, J., & Ramanathan, M., ۲۰۰۳. An information ...
 • Kohonen, T., ۲۰۱۳. Essentials of the self-organizing map. Neural networks ۳۷, ...
 • Li, M., Jiang, Z., Zhou, P., Le Treut, H., & ...
 • Li, C., & Biswas, G., ۲۰۰۲. A Bayesian approach for ...
 • Lucieer, V., & Lucieer, A., ۲۰۰۹. Fuzzy clustering for seafloor ...
 • MacQueen, , ۱۹۶۷, Some methods for classification and analysis of ...
 • Mafakheri, O., Saligheh, M., Alijani, B., & Akbary, M., ۲۰۱۷. ...
 • Masoudian, S.A., Darand, M., & Karsaz, S., ۲۰۱۱. Rainfall zoning ...
 • Mishra, A.K., Özger, M., & Singh, V.P., ۲۰۰۹. An entropy-based ...
 • Modarres, R., ۲۰۰۶. Regional precipitation climates of Iran. Journal of ...
 • Mohamadyariyan M, Tavousi T, khosravi M, Hamidiyanpour M. Zoning of ...
 • Naikoo, M.W., Talukdar, S., Das, T., & Rahman, A., ۲۰۲۲. ...
 • Nourani, V., Roushangar, K., & Andalib, G., ۲۰۱۸. An inverse ...
 • Omidvar, K., Omidvar, K., & Khosravi, Y. (۲۰۱۰). Investigation of ...
 • Paul, R.K., Paul, A.K., & Bhar, L.M., ۲۰۲۰. Wavelet-based combination ...
 • Parviz, L., & Beyrami, A., ۲۰۲۳. Evaluation of empirical mode ...
 • Raziei, T., ۲۰۱۸. A precipitation regionalization and regime for Iran ...
 • Raziei, T., Bordi, I., & Pereira, L.S., ۲۰۰۸. A precipitation-based ...
 • Roradeh, H., Ghasemi, J., Yousefi, Y., & Ghasemi, Z., ۲۰۱۹. ...
 • Roushangar, K., & Alizadeh, F., ۲۰۱۹. Using multi-temporal analysis to ...
 • Roushangar, K., Dolatshahi, M., & Alizadeh, F., ۲۰۲۳. MODWT and ...
 • Roushangar, K., Moghaddas, M., & Ghasempour, R. (۲۰۲۰). Investigation of ...
 • Santos, M., Fragoso, M., & Santos, J.A., ۲۰۱۷. Regionalization and ...
 • Shannon, C.E., ۱۹۴۸. A mathematical theory of communication. Bell system technical ...
 • Sinaga, K. P., & Yang, M.S., ۲۰۲۰. Unsupervised K-means clustering ...
 • Taghavi, F., Nasseri, M., Bayat, B ., Motevallian, S. S., ...
 • Wang, X., & Xu, Y., ۲۰۱۹. "An improved index for ...
 • Zerouali, B., Chettih, M., Abda, Z., Mesbah, M., Santos, C.A.G., ...
 • نمایش کامل مراجع