ژئوشیمی رسوبات پلایای سبزوار: کاربرد آن در تعیین موقعیت تکتونیکی و شرایط آب وهوای دیرینه

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-11-36_007

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

پلایای سبزوار در شرق کویر بزرگ ایران مرکزی با مساحت حدود ۲۶۴۸ کیلومتر مربع واقع شده است. در این پژوهش به طبقه بندی، تعیین سنگ منشا، هوازدگی و موقعیت تکتونیکی رسوبات پلایای سبزوار با استفاده از آزمایش پراش اشعه ایکس (XRD)، فلورسانس اشعه ایکس (XRF) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بر روی رسوبات پلایا پرداخته شده است. نتایج بیانگر وجود کانی های آواری و تبخیری مانند کوارتز، ایلیت، پالیگورسکیت، کلسیت، دولومیت و هالیت در رسوبات است. مقایسه بین مقادیر اکسید های اصلی و عناصر فرعی رسوبات با مقادیر پوسته بالایی قاره ای نشانگر غنی شدگی برای Fe۲O۳، CaO، Na۲O، MgO، MnO، As، Co، Cr،Ni ، Cu، Pb، Sr، Y و Zn و تهی شدگی برای SiO۲، Al۲O۳، K۲O، TiO۲، P۲O۵، Ba، Ce، Nb، Rb، V و Zr است. رسوبات بر اساس داده های ژئوشیمیایی و کانی شناسی از نوع واکی هستند. بررسی شاخص های ژئوشیمیایی Al۲O۳/SiO۲، K۲O/Na۲O، Fe۲O۳+MgO، Cr/V و Y/Ni بیانگر ترکیبات حدواسط تا مافیک است. میزان شاخص های هوازدگی شیمیایی در ناحیه منشا با استفاده از روش CIA بین ۳۲ تا ۴۸ و برای روش CIX در حدود ۴۳ تا ۶۴ بوده است. همچنین بررسی مقادیر SiO۲ در مقابل مقادیر Al۲O۳+K۲O+Na۲O نشان دهنده آب وهوای خشک در ناحیه منشا است. نتایج بیانگر یک موقعیت تکتونیکی فعال برای رسوبات پلایای سبزوار است.

Authors

ملیحه پورعلی

گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دانشگاه فردوسی مشهد

عادل سپهر

دانشیار مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

ابوالفضل جمشیدی پور

دانشجوی دکتری زمین شناسی گرایش رسوب شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abdi, L., Rahimpour-Bonab, H., Mirmohammad-Makki, M., Probst, J., & Langeroudi, ...
 • Adel I.M., Akarish, B., Amr M. El-Gohary, N., ۲۰۰۸. Petrography ...
 • Armstrong-Altrin, J. S., Botello, A. V., Villanueva, S. F., & ...
 • Batumike, I.L., Cailteux, H., Kumpunzu, A.B., ۲۰۰۶. Lithostratigraply, basin devolopoment, ...
 • Bhatia, M.R., ۱۹۸۳. Plate tectonics and geochemical composition of sandstones. ...
 • Bracciali, L., Marroni, M., Pandolfi, L., Rocchi, S., Arribas, J., ...
 • Crook, K.A.W., ۱۹۷۴. Lithogenesis and geotectonics: the significance of compositional ...
 • Das, B.K., AL-Mikhlafi, A.S., Kaur, P., ۲۰۰۶. Geochemistry of Mansar ...
 • Dickinson, W.R., Beard L.S., Brakenridge, G.R., Erjavec J.L., Ferguson, R.C., ...
 • Gansser, A. (۱۹۵۵). New aspects of the geology of Central ...
 • Garcia, D., Ravenne, C., Marechal, B., Moutte, J., ۲۰۰۴. Geochemical ...
 • Garzanti, E., Padoan, M., Setti, M., López-Galindo, A., & Villa, ...
 • Green, T. H., Sie, S. H., Ryan, C. G., & ...
 • Hayashi, K., Fujisawa, H., Holland, H.D., Ohmoto, H., ۱۹۹۷. Geochemistry ...
 • Herron, M.M., ۱۹۸۸. Geochemical classification of terrigenous sands and shales ...
 • Jacobson, A.D., Blum, J.D., Chamberlain, C.P., Craw, D., Koons, P.O., ...
 • Jafarzadeh, M., Harami, R. M., Amini, A., Mahboubi, A., & ...
 • Jamshidipour, A., Khanehbad, M., Moussavi-Harami, R., & Mahboubi, A. (۲۰۲۱). ...
 • Jouladeh Roudbar, A., Eagderi, S. and Esmaeil H.R. ۲۰۱۵, Fishes ...
 • Jin, Z., Li, F., Cao, J., Wang, S., Yu, J., ...
 • Kadir, S., Eren, M., Külah, T., Erkoyun, H., Huggett, J., ...
 • Khalatbari-Jafari, M., ۲۰۰۰. Geological Map of Abbas-Abad (۱:۱۰۰۰۰۰ Scale). Geological ...
 • Khanehbad, M., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Najafi, M., Mahmudy Gharaie, ...
 • Krinsley, D. B. (۱۹۷۰). A geomorphological and paleoclimatological study of ...
 • Lacassie, J.P., Roser, B., Ruiz Del Solar, J., Herve, F., ...
 • "Majidi, J., ۱۹۹۸. Geological Map of Sabzevar (۱:۱۰۰۰۰۰ Scale). Geological ...
 • McLennan, S.M., ۲۰۰۱. Relationships between the trace element composition of ...
 • Moghadam, H. S., Corfu, F., Chiaradia, M., Stern, R. J., ...
 • Mughal, Muhammad Saleem, Chengjun Zhang, Dingding Du, Li Zhang, Sohail ...
 • Nesbitt, H.W., Young, G.M., ۱۹۸۲. Early Proterozoic climates and plate ...
 • Nesbitt, H.W., Young, G.M., ۱۹۸۴. Prediction of some weathering trends ...
 • Nowrouzi, Z., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Mahmudy Gharaie, M. H., ...
 • Ocampo-Díaz, Yam Zul Ernesto, Giovani Sosa-Ceballos, Ricardo Saucedo, José Luis ...
 • Pandey, S., & Parcha, S. K. (۲۰۱۷). Provenance, tectonic setting ...
 • Pearce, J. and Norry, M., ۱۹۷۹. Petrogenetic implications of Ti, ...
 • Pettijohn, F.J., Potter, P.E., Siever, R., ۱۹۸۷. Sand and Sandstone. ...
 • Potter, P.E., ۱۹۷۸. Petrology and chemistry of modern big river ...
 • Pourali, M., Sepehr, A., & Mahmudy Gharaie, M. H. (۲۰۲۰). ...
 • "Radfar, J., and Kohansal, R., ۲۰۰۰. Geological Map of Davarzan ...
 • Roser, B.P., Cooper, R.A., Nathan, S., Tulloch, A.J., ۱۹۹۶. Reconnaisance ...
 • Roser, B.P., Korsch, R.J., ۱۹۸۶. Determination of tectonic setting of ...
 • Salehi, M.A., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Wilmsen, M., Heubeck, C., ...
 • Shahraki, M., Mahmudy Gharaie, M. H., Moussavi-Harami, R., & Rashki, ...
 • Smykatz-Kloss, W., & Roy, P. D. (۲۰۱۰). Evaporite mineralogy and ...
 • Steffen, K., Rüdiger, D., Ulrike, S., Hannelore, K., ۲۰۰۷. Provenance ...
 • Suttner, L., J., and Dutta, P., K., ۱۹۸۶. Alluvial sandstone ...
 • Taylor, S.R., McLennan, S.M., ۱۹۸۵. The Continental Crust: Its Composition ...
 • Zand-Moghadam, H., Moussavi-Harami, R., Mahboubi, A., Rahimi, B., ۲۰۱۳. Petrography ...
 • نمایش کامل مراجع