بررسی تاثیر رطوبت و دما در تالاب گاوخونی بر خرد اقلیم منطقه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-32_003

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

تالاب ها سرمایه ملی و بین المللی هستند که تاثیرات فراوانی بر خرد­اقلیم و اکوسیستم های اطراف دارند؛ لذا بررسی روند تغییرات آن ها امری مهم و ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر تالاب گاوخونی بر خرد­اقلیم منطقه توسط الگوریتم توازن انرژی در سطح زمین (سبال)، با ترکیب همزمان دو سنجنده مادیس و لندست است. در این پژوهش، ۱۰ تصویر مربوط به دوره­های ترسالی و خشکسالی بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۹ انتخاب شد. داده های هواشناسی از ایستگاه سینوپتیک نائین به دست آمد. به منظور محاسبه رطوبت از شاخص خیسی برای سال های ۲۰۰۸ (خشکسالی) و ۲۰۱۶ (ترسالی) استفاده و با شاخص ارزیابی تغییرات دمای منطقه، میزان دمای ۴ محدوده مورد مطالعه (تالاب، پوشش گیاهی، کل پهنه ، زمین های بایر) به صورت جداگانه بررسی شد. نتایج نشان داد که میانگین شاخص برآوردشده به طور کلی در زمان خشکسالی و ترسالی، به ترتیب ۸۶/۰ و ۷۳/۰ است؛ پس می توان گفت که در زمان ترسالی، LST کمتر از زمان خشکسالی است. همچنین میانگین رطوبت در زمان خشکسالی ۰۴/۰- و در زمان ترسالی ۰۵/۰- است؛ به عبارتی، میانگین برآوردشده در زمان ترسالی کمتر است. بررسی رطوبت منطقه نشان داد که تراکم پوشش گیاهی اطراف تالاب در ترسالی بیشتر است. به طور کلی، خرد اقلیم اطراف تالاب تحت تاثیر مستقیم ترسالی و خشکسالی تالاب گاوخونی است.

Authors

مرضیه حکمتی

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

کامران شایسته

گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

حمید نوری

گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر

شیوا غریبی

دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه ملایر