شیوه اضطراب و افسردگی در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 6 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PJLCO01_838

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش تعیین میزان شیوع و بروز اختلالات اضطراب و افسردگی همراه با تنهایی در نمونه ای از دانش آموزان نوجوان بود. مطالعه کمی، همبستگی، مقطعی شامل ۳۳۰ نوجوان شهر سنندج در استان کردستان بود که با نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-۲۱) و مقیاس تنهایی UCLA استفاده شد. از ۳۳۰ نوجوان، ۶۵.۵ درصد پسر و میانگین سنی ۱۶.۸ سال بود. ۶۰ درصد در سال سوم دبیرستان و ۳۹.۴ درصد در سال دوم بودند. برای اضطراب میانگین ۶.۴ و برای افسردگی ۵.۷ درصد بود. آنها به طور میانگین ۴۲ درصد در تنهایی داشتند. بین اضطراب، افسردگی و تنهایی همبستگی مثبت وجود داشت. در نهایت، دختران دارای سطوح بالاتر افسردگی بودند. نوجوانان اختلالات اضطرابی یا افسردگی را نشان ندادند، اما سطح بالایی از تنهایی را نشان دادند. بین اضطراب، افسردگی و تنهایی همبستگی مثبت وجود داشت، یعنی هر چه سطح تنهایی بالاتر باشد، احتمال بروز اضطراب یا افسردگی در نوجوانان بیشتر می شود. به همین ترتیب، شواهدی از سطوح بالاتر افسردگی در دختران وجود دارد.

Authors

سهیلا جبرئیلی

کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز واحد تهران شرق

تارا فتاحی حسینی

کارشناسی تاریخ، دانشگاه ارومیه، دانشکده ادبیات

صبری عزیزی

کارشناسی زبان و ادبیات عرب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد