نقش تحقیق در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 13 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_154

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1402

Abstract:

آموزش یکی از ارکان اساسی توسعه پایدار است. توسعه پایدار به معنای توسعه ای است که نیازهای نسل حال را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهای خود تامین کند. آموزش می تواند به مردم کمک کند تا درک بهتری از مسائل مرتبط با توسعه پایدار داشته باشند و مهارت های لازم برای مشارکت در حل این مسائل را کسب کنند. سیاست گذاری آموزشی فرایندی است که در آن تصمیماتی در مورد اهداف، محتوا، روش ها و منابع آموزش گرفته می شود. این تصمیمات می توانند تاثیر مهمی بر توانایی آموزش در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته باشند. با توجه به اهمیت آموزش در توسعه پایدار، ضرورت دارد که سیاست گذاری آموزشی به گونه ای انجام شود که بتواند به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک کند. این امر مستلزم استفاده از یافته های تحقیق در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی است. تحقیق می تواند به سیاست گذاران آموزشی کمک کند تا درک بهتری از مسائل مرتبط با توسعه پایدار داشته باشند و راهکارهای موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه دهند. این مقاله به بررسی نقش تحقیق در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار می پردازد. این مقاله از روش مطالعه مروری استفاده می کند. در این روش، مطالعات انجام شده در مورد نقش تحقیق در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار مورد بررسی قرار می گیرد. یافته های این مقاله نشان می دهد که تحقیق می تواند نقش مهمی در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار ایفا کند. تحقیق می تواند به سیاست گذاران آموزشی کمک کند تا درک بهتری از مسائل مرتبط با توسعه پایدار داشته باشند و راهکارهای موثرتری برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار ارائه دهند. می توان نتیجه گرفت که استفاده از تحقیق در تدوین و بهبود سیاست گذاری آموزشی با تاکید بر توسعه پایدار امری ضروری است.

Authors

مصطفی گراوند

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی و هنرآموز هنرستان های تهران

سعید گراوند

کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی و کارمند اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان

فاطمه رضائی نژاد

آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان قرچک، شهرستان های تهران

مهین رضایی نژاد

آموزگار اداره آموزش و پرورش شهرستان پلدختر، لرستان