بررسی نقش تفکر انتقادی در میزان یادگیری فراگیران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_195

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1402

Abstract:

هدف از نگارش این مقاله بررسی تفکر انتقادی و تاثیر آن در میزان یادگیری داشن آموزان است. امروزه با وجود تغییرات بسیاری که در فناوری و زندگی بشر به وجود آموده است دیگر نمی شود یادگیری هر مطلب بدون چون و چرا باشد؛ این موضوع به خصوص در آموزش و پروش هر کشور به عنوان مجری اصلی تعلیم و تربیت هم قابل صدق است. واضح است که یادگیری بدون چون و چرا در عصر حاضر کاربردی ندارد و همین موضوع باعث رشد سطح تفکر و توانایی نقد در دانش آموزان می شود که از ادقام این دو تفکری با نام انتقادی به وجود می آید. تفکر انتقادی در اکثر تعاریف صاحب نظران و مجامع علمی به صورت تقریبا مشابه است؛ چکیده این تعاریف این است که این تفکر مستدل، منطقی، دارای قضاوت و هدفمند است. ریشه این تفکر به یونان باستان و تفکرات سقراط و افلاطون باز می گردد، پس از آن هم به دلیل اهمیت آن دانشمندان بسیاری آن را بررسی کرده اند و پژوهش هایی در جهت اثبات آن انجام شده که نشان دهنده ی این بود که این پدیده عامل اصلی در تحول دانش تجریی و نظری است. از مهمترین اهداف ایجاد تفکر انتقادی می توان پرورش فردی با قدرت تحلیل و نقد همراه با تفکر و قضاوت صحیح یاد کرد. ضرورت های بسیاری برای ایجاد این تفکر بیان شده که اهم آن ریشه در وجود انسان دارد چون دائما میل به واکاوی و جستجو گری دارد. موانعی بسیاری هم در آموزش و پرورش این تفکر وجود دارد از جمله عدم علاقه و عدم وجود انگیزه؛ مثلا در برخی از مدارس امروزی به دلیل توجه به برخی از رویکردهای روانشناختی به این موضوع بی توجهی شده و فقط بر انتقال مفاهیم صرف کفایت می کنند و از پرورش دانش آموز خلاق و متفکر فاصله گرفته اند.

Authors

زهرا پیرو

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات فارس، فارس، ایران.

علی محمد رضایی

استادیارگروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارسنجان، ارسنجان، ایران.