پیشبرد فراگیری و توسعه رفتارهای سازنده با بهره گیری از تکنیک های مدیریت کلاس در مدارس ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 23 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSECO01_356

تاریخ نمایه سازی: 22 اسفند 1402

Abstract:

این مقاله به بررسی اهمیت و تاثیر مدیریت کلاس بر کاهش اختلالات رفتاری در مدارس ابتدایی می پردازد. با تحلیل مطالب تحقیقات پیشین، این مقاله به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت کلاس و کاهش اختلالات رفتاری می پردازد. در بخش مقدمه، اهمیت مسئله برجسته شده و اهداف مقاله ارائه شده اند. پس از آن، در بخش پیشینه تحقیق، مروری بر تحقیقات گذشته انجام شده و نقدهایی به مطالب پیشین ارائه شده است. در بخش اصلی مقاله، تاثیر فنون مدیریت کلاس بر کاهش اختلالات رفتاری و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، راهکارهای اجرایی برای توسعه فنون مدیریت کلاس و ارتقاء محیط آموزشی معرفی شده اند. در بخش بعدی، اختلالات رفتاری در دانش آموزان مورد بحث قرار گرفته و علل و عوامل موثر بر این اختلالات تجزیه و تحلیل شده اند. در ادامه، تاثیر فنون مدیریت کلاس بر کاهش اختلالات رفتاری مطالعه شده و نتایج تحقیقات معرفی شده اند. در بخش پایانی، راهکارها و پیشنهادات عملی برای معلمان و مدیران مدارس به عنوان راه حل های موثر در کاهش اختلالات رفتاری و بهبود مدیریت کلاس ارائه شده اند. در نهایت، نتیجه گیری مقاله به اهمیت مدیریت کلاس در موفقیت آموزشی دانش آموزان اشاره دارد و بر تداوم تحقیقات در این زمینه تاکید می کند.

Authors

مبینا توکلی

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار

مریم مولائی زاده

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار

فاطمه مهدوی

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار

زهرا سربیشه جهانگیری

کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار