رابطه انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-3-3_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: صرع یکی از شایع ترین بیماری های جدی مغزی است. در حدود ۵۰ میلیون نفر از مردم جهان به صرع مبتلا هستند. صرع یک تشخیص پزشکی–اجتماعی است. یکی از مهم ترین مسائلی که بیماران مصروع با آن مواجه هستند انگ مرتبط با این بیماری است که از مفاهیم اجتماعی می باشد و تاثیر عمده ای بر کیفیت زندگی افراد مصروع می گذارد. همچنین سبک زندگی مرتبط با سلامت در سیر بیماری های مزمن نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. سبک زندگی سالم علاوه بر تداوم و تقویت سطح سلامت و رفاه باعث احساس رضایت، عزت نفس و خودشکوفایی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی–همبستگی (مقطعی) است که رابطه ی انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه ی آماری پژوهش کلیه ی بزرگسالان مراجعه کننده به انجمن صرع ایران و درمانگاه صرع بیمارستان امام حسین شهر تهران می باشند. در این پژوهش روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بکار گرفته شده است. حجم نمونه بر اساس فرمول مطالعات هم بستگی ۱۲۳ نفر محاسبه گردید. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر چک لیست مشخصات دموگرافیک، مقیاس انگ اجتماعی در افراد مبتلا به صرع و زیر مقیاس سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع می باشد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که بین زنان و مردان مبتلا به صرع از نظر سطح انگ اجتماعی و سبک زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین انگ اجتماعی و سبک زندگی در افراد مبتلا به صرع ارتباط معکوس معنادار مشاهده شد (۰۰۱/۰>p ). بحث و نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت در یک ارتباط معکوس دوسویه، کاهش انگ اجتماعی به ارتقاء سبک زندگی، و ارتقاء سبک زندگی به کاهش سطح انگ اجتماعی در زنان و مردان مبتلا به صرع می انجامد. کاهش انگ اجتماعی و ارتقاء سبک زندگی در بیماران مبتلا به صرع کیفیت زندگی مرتبط با سلامت را در آن ها بهبود خواهد بخشید.

Authors

فاطمه غلامی جم

, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

مصطفی اقلیما

, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

ملیحه عرشی

, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

مهدی رهگذر

, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • needs care psychological measure to scales of Development). ۲۰۰۲.(D, Rose; ...
 • at epilepsy with people of life of quality The). ۲۰۱۳.(Knight, ...
 • Group SIGN the of Behalf On; Veronica, Ellina; Julie, Doughty; ...
 • [sianPer [۷۴ – ۷۲: ۱۱۵. journal medical university Tehran). ۲۰۱۲. ...
 • with stigma of association The). ۲۰۰۳. (K, Yeager; d, Schomer; ...
 • : ۳(۴.Behavior &Epilepsy. epilepsy with adults among care health of ...
 • (۲۰۱۱. (Ashith, Kumar; Madhumitha, Herady; Shruthi, bhat; K.B, Reshma; Ananya, ...
 • suffering patients among practices management self and associated stigma, life ...
 • epilepsy of stigma the to contributing Factors). ۲۰۰۵. (In – ...
 • style life between relationship the Investigating). ۲۰۱۳. (F, Mohri. H,Esmaeli. ...
 • ۱۹ – ۹: ۶۱, ۱۶ vol, journal IJOGI. schools high ...
 • internalized of assessment psychometric The). ۲۰۱۲. (Gabrielle, Nicolette; Maria. Stevelink; ...
 • style life related health between Relationship). ۲۰۱۱. (D, Shojaeezadeh. R, ...
 • نمایش کامل مراجع