اثربخشی مداخله پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-4-4_002

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: امروزه مصرف سیگار در بین جوامع در حال توسعه و خصوصا بین نوجوانان افزایش چشم گیری داشته است. کودکان کار به عنوان یکی از گروه های در معرض خطر مصرف سیگار شناخته شدند. در این مطالعه تاثیر مداخله ی پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار بررسی شد. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بدون گروه کنترل بود. همه کودکان کار واجد شرایط در سازمان های مردم نهاد ارائه دهنده خدمات به کودکان کار در جنوب شهر تهران وارد مطالعه شدند. با استفاده از تحلیل شبکه اجتماعی، ستاره های شبکه های شرکت کنندگان شناسایی شدند و به عنوان آموزشگر همتا در ۸ جلسه در مورد مداخله پیشگیری از مصرف سیگار آموزش دیدند. سپس آموزشگران همتا کودکان کار عضو شبکه اجتماعی شان را آموزش دادند. داده ها با استفاده از مقیاس نگرش نسبت به مصرف سیگار قبل از مداخله، پس از مداخله و در پیگیری (۳۰ روز پس از مداخله) جمع آوری شدند. آزمون t و تحلیل واریانس اندازه های تکراری برای بررسی نتایج به کار گرفته شدند. نتایج: چهل و یک کودک کار در این پژوهش شرکت کردند (گروه آموزشگران همتا (n=۱۰) و گروه همتایان (n=۳۱)). میانگین سنی شرکت کنندگان در گروه آموزشگران،۱۵/۵سال و در گروه همتایان ۱۴/۳۳سال بود و اغلب آن ها پسر و دارای تحصیلات ابتدایی بودند. نتایج نشان داد نمره نگرش کل نسبت به مصرف سیگار در میان کودکان کار، در مقایسه با قبل از مداخله به طور معناداری منفی شده بود (P≤۰/۰۰۰۱). همچنین نمره بعد عاطفی نگرش نسبت به مصرف سیگار در میان کودکان کار، در مقایسه با قبل از مداخله به طور معناداری منفی شده بود (P≤۰/۰۰۰۱). نمرات شرکت کنندگان در نگرش کلی و بعد عاطفی نگرش در پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری نداشت و اثر مداخله از ثبات برخوردار بود. در نمره شرکت کنندگان در ابعاد شناختی و رفتاری نگرش نسبت به مصرف سیگار، قبل و بعد از مداخله تفاوت معناداری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: مداخله پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار موثر بود. لذا این مداخله می تواند برای پیشگیری از مصرف سیگار در میان این گروه از کودکان به کار گرفته شود.

Authors

معصومه معارف وند

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences. Tehran, Iran

طاهره جمالی

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

سمانه حسین زاده

University of Social Welfare and Rehabilitation sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Riahi ME, Aliverdiniya A, Soleimani, MR. High school students Ghaemshahr ...
 • Milton B, Cook PA, Dugdill L, Porcellato L, Springett J, ...
 • Azaripour Masooleh H, et al. I. R. IRAN Global Youth ...
 • Nazarzadeh M, Bidel Z, Ayubi E, Bahrami A, Jafari F, ...
 • Andrews JA, Tildesley E, Hops H, Duncan SC, Severson HH. ...
 • Poorshahbaz A, Shamloo S, Jazayeri AR, Ghazi Tabatabaei M. Structural ...
 • Hosseini H. Street child labor condition in Iran. Social Welfare ...
 • Afshani AR, Asgari Nadoushan A, Heidari M, Nourian Najafabdi M. ...
 • Botvin GJ. Preventing Alcohol and Tobacco Use Through Life Skills ...
 • The World Health Organization. Working with street children. First ed. ...
 • RotheramBorus MJ, Gwadz M, Fernandez ML, Srinivasan S. Timing of ...
 • Sultan Ayaz, RN. & Dilay Açıl, RN. (۲۰۱۴). Comparison of ...
 • Medley M, Kennedy C, O’Reilly K, Sweat M. Effectiveness of ...
 • Taghdisi MH, Nouri Sistani M, Merghati Khoei F, Hosseini F, ...
 • Raji M, Abubakar A, Oche M, Kaoje A, Isah B. ...
 • Romiyani Z. The effectiveness of the group-based approach Counseling on ...
 • Prince F. The relative effectiveness of a peer-led and adult-led ...
 • Solhi M, Abbasi H, Hazavhay MM, Roshanaei Gh. The Effect ...
 • نمایش کامل مراجع