مقایسه سبک های دلبستگی و تاب آوری در افراد دارای معلولیت بینایی، معلولیت شنوایی و افراد عادی

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: هدف این پژوهش مقایسه سبک دلبستگی و تاب آوری در افراد دارای معلولیت بینایی و معلولیت شنوایی و افراد عادی بود.  روش: در راستای این هدف از بین کلیه دانشجویان نابینا و ناشنوا و افراد عادی در دانشگاه های قزوین ۴۳ نفر نابینا ۳۵ نفر ناشنوا به روش نمونه گیری در دسترس و ۵۲ نفر دانشجوی عادی به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. داده های پژوهش با استفاده از مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون (DC-RISC) و پرسشنامه دلبستگی کولینز و رید (RAAS-۱۹۹۰) جمع آوری شدند و از طریق تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی بون فرونی (Post hoc) تحلیل شدند.  نتایج: نتایج این پژوهش در سطح معناداری ۰/۰۵ نشان داد که بین سه گروه از نظر تاب آوری تفاوت وجود دارد. به این صورت که تاب آوری نابینایان در مقایسه با تاب آوری ناشنوایان بیشتر بوده و اختلاف دو گروه معنادار است اما تاب آوری نابینایان در مقایسه با تاب آوری افراد عادی اختلاف معناداری ندارد. هیچ یک از سه سبک دلبستگی در بین سه گروه تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان گفت افراد نابینا نسبت به افراد ناشنوا دارای تاب آوری بیشتری هستند. همچنین نتایج بیان می کنند سبک دلبستگی ناشنوایان و نابینایان و افراد عادی با یکدیگر تفاوتی ندارد.

Authors

فریده زارعی

Azad University of Ghazvin,

سحر ساروخانی

Kharazmi University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghafelebashi H. The relationship between the mental health of mothers ...
 • Bieber, A. & Shut, f. (۱۹۹۱). The use of drama ...
 • Mirhashemi M, Nikkhou M. Attachment styles, and deprivation of communication. ...
 • Mazaher M. Iranian infant attachment patterns. Journal of psychology. ۱۹۹۷: ...
 • Mehrabizadeh Honarmand M, Fati K, Shahani Yeylaq M. (۲۰۰۸). Depression, ...
 • Jalalitabar S. Forecast styles of love based on attachment styles ...
 • McCubbin, M. A., & McCubbin, H. I. (۱۹۹۶). Resiliency in ...
 • Richardson, G. E. (۲۰۰۲). The metatheory of resilience and resiliency. ...
 • Masten, A. S. (۲۰۰۱). Ordinary magic: Resilience processes in development. ...
 • Campbell-sills, L., Cohan, S., & Stein, M. B. (۲۰۰۶). Relationship ...
 • Shakerinia E, Mohammadpour M. The relationship between job stress and ...
 • Pakdaman Sh. The relationship between attachment style and community-minded teenager. ...
 • Feeney, J. A., Noller, P. (۱۹۹۶). Adult attachment & P.R. ...
 • Akbari Z, Vafaee T, Khosravi S. Attachment Styles and Resiliency ...
 • Momeni F, Malekpour M, Molavi H, Amiri Sh. Comparison of ...
 • Rutter, M. (۱۹۹۹). Resilience concepts and findings: Implications for family ...
 • Garmezy, N., & Masten, A. (۱۹۹۱).The protective role of competence ...
 • Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (۲۰۰۰). The ...
 • نمایش کامل مراجع