بررسی رابطه خشونت خانگی وطلاق عاطفی در میان زنان متاهل شهر تهران در سال۱۳۹۵

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-2_001

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طلاق عاطفی با توجه به تبعات بسیار سوء این مشکل اجتماعی، می تواند نقش مهمی را در پیشگیری از وقوع آن بازی کند. به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی طلاق عاطفی، پدیده خشونت خانگی علیه زنان باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه خشونت علیه زنان با طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی (مقطعی) است که رابطه خشونت خانگی علیه زنان و طلاق عاطفی را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمام زنان متاهل شهر تهران در سال ۱۳۹۵ می باشد. برای انتخاب زنان متاهلی که با همسر خود درحال زندگی هستند از روش نمونه گیری خوشه ای (چندمرحله ای) استفاده شد. حجم نمونه ی برآورد شده ۴۰۲ نفر می باشد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن(۲۰۰۰) و پرسشنامه خشونت خانگی علیه زنان حاج یحیی(۲۰۰۱) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها پس از جمع آوری آن ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ و بهره گیری از آزمون های آماری پیرسون، اسپیرمن وتحلیل رگرسیون لوجستیک انجام گردید. نتایج: نتایج پژوهش نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین خشونت علیه زنان با طلاق عاطفی وجود دارد. و ابعاد خشونت خانگی علیه زنان بین ۴۰/۲% تا ۵۳/۷% از تغییرات واریانس طلاق عاطفی را پیش بینی می کند. از بین متغیرهای دموگرافیک، پایگاه اقتصادی-اجتماعی با طلاق عاطفی رابطه مثبت و معنادار داشته و بین سن، مدت ازدواج و تعداد فرزندان با طلاق عاطفی ارتباط معناداری مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: خشونت خانگی علیه زنان مشکلات شدیدی به خانواده تحمیل می کند. زنان دچار خشونت خانگی نیازمند توجه بیشتر در جهت کاهش طلاق عاطفی هستند. نتایج این مطالعه به سیاست گذاران و برنامه ریزان کار با خانواده و زنان پیشنهاد می کند که در برنامه ریزی سیاست اجتماعی و مداخلات مرتبط در حوزه سلامت، به نقش خشونت خانگی علیه زنان در طلاق عاطفی توجه نموده و از آن استفاده نمایند. این سیاست گذاری ها و تدوین مداخلات مرتبط می تواند به کاهش آمارهای طلاق رسمی نیز کمک کند.

Authors

مریم لطیفیان

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

ملیحه عرشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران ایران

فردین علی پور

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

غلامرضا قائد امینی هارونی

مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Javidani. Investigating the causes of divorce between married men and ...
 • Musai M, al e. The Relationship between Divorce and Economic-Social ...
 • Torkaman, Eskaf M, Eidgahian N, Sohrabi I. Homogeneity, intimacy, and ...
 • Bastani, Golzari,Rowshani. Emotional Divorce and Strategies to Face it journal ...
 • Azadi, Sahami, GHahramani, poor G. Assessment of social factors underlying ...
 • Salek N. Close, but too far away (emotional divorce). Journal ...
 • www.saalamatiran.com/Nsite/Information/. ۲۰۱۱ ...
 • Statistical Yearbooks in ۱۹۸۶, ۱۹۹۶, ۲۰۰۶, ۲۰۱۱, ۲۰۱۲, ۲۰۱۳. Retrieved ...
 • Diop-sidibe N, Campbell J, Becker S. Domestic violence against women ...
 • Faramarzi, Emamizadeh, Mousavi. Acomparison of abused and non-abused womens defnitions ...
 • Maleki, Nejadsabzi. Components of social capital in relation to domestic ...
 • Naved RT, Azin S, BhuiyaA, Person LA. Physical violence by ...
 • Aghakhani, Eftekhari, Zareie, Musavi, . Review of different kinds of ...
 • Ellsberg, Heise. Researching violence against women: A paractical guide for ...
 • Intimate partner violence special report. Washington:Department of Justice ۲۰۰۰ ...
 • Organization WH. WHO multi-country study on womens health and domestic ...
 • Gottman J. The success or failure of a marriage; Translation ...
 • Musavi, zadeh R. Studying the role of attitude to love ...
 • Jafarian, Fathi, Arshi. The Effect of Mens emotional intelligence on ...
 • نمایش کامل مراجع