اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر یزد

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-5-3_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: رفتارهای مطلوب اجتماعی، کنش های مشارکتی را در جامعه گسترش می دهند، از این رو شرایط عینی را برای افزایش مودت اجتماعی و کاهش محرومیت اجتماعی فراهم می نمایند. لذا ترویج این رفتارها در نهایت منجر به افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه می شود. پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان شناختی رفتاری گروهی بر بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر یزد انجام شده است.  روش: روش پژوهش شبه تجربی و جامعه ی آماری را کلیه دانش آموزان دختر تشکیل داده اند. به منظور انجام مداخله دو گروه سیزده نفری تحت عنوان گروه آزمایش و گروه کنترل به صورت نمونه گیری تصادفی اندتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب تجدید نظر شده کارلو و راندال۲۰۰۲ بود. به منظور درمان شناختی رفتاری، یک مداخله آموزشی جهت بهبود رفتارهای اجتماعی مطلوب برای گروه آزمایش به اجرا گذاشته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و در بخش تحلیل استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید. نتایج: یافته های این مطالعه نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات آزمودنی های گروه های آزمایش و کنترل در پس آزمون وجود دارد. به عبارتی درمان شناختی رفتاری گروهی باعث افزایش نمرات رفتارهای اجتماعی مطلوب دانش آموزان در مرحله پس آزمون شده است. بحث و نتیجه گیری: درمان شناختی رفتاری گروهی به طور معناداری رفتار اجتماعی مطلوب دانش آموزان را بهبود می بخشد. لذا می تواند الگوی مطلوبی برای بهبود این رفتارها تلقی شود.

Authors

سیده مریم بهزادمنش

Counseling & Guidance, Islamic Azad University Yazd Branch

سیدرضا جوادیان

Sociology department, Yazd University

حسن زارعی محمودآبادی

Psychology department, Yazd University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Cashwell, T. H., Skinner, C. H., & Smith, E. S. ...
 • Leffer, S., & Snow, S. T. School-based programs that reduce ...
 • Eisenberg, N., and Fabes, R. A. Prosocial development. In Damon ...
 • Eisenberg, N., Cameron, E., Tryon, K., and Dodez, R. Socialization ...
 • Carlo, G., & Randall, B. A. The development of a ...
 • Buhrmester, D., Goldfarb, J., and Cantrell, D. Self-presentation when sharing ...
 • Pahlavan M. A survey on changes in value and its ...
 • Carlo G., & Randall B. Are all prosocial behaviors equal? ...
 • Fabs, R. A., Carlo, G., Kupanoff, K., and Laible, D. ...
 • Penner, L. A., Dovidio, J. F., Piliavin, J. A., & ...
 • Carlo, G., Roesch, S. C., & Melby, J. (۱۹۹۸). The ...
 • Knafo, Ariel and Robert Plomin. Parental Discipline and Affection and ...
 • Laible, D. J., Carlo, G., & Roesch, S. C. Pathways ...
 • Eisenberg, N. & Murphy, B. Parenting and children’s moral development. ...
 • Zhou, Q., Eisenberg, N., Losoya, S. H., Fabes, R. A., ...
 • Javadian S.R, Raheb Gh, Ghasemi V, Rahgozar M. Assessment of ...
 • Hoffman, M.L. Empathy and moral development: Implications for caring and ...
 • Kajbaf M, Sajjadian E, Nouri A. A Study of Factor ...
 • Macrae, C.N., & Johnston, L. Help, I need somebody: Automatic ...
 • نمایش کامل مراجع