نقش احساس تنهایی در پیش بینی سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-6-4_004

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تعیین نقش احساس تنهایی در پیش بینی سلامت عمومی مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی در شهر شیراز بود.  روش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را کلیه مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی شهر شیراز تشکیل داده اند. حجم نمونه این پژوهش شامل صد و سی و پنج نفر از مادران دانش آموزان با ناتوانی های عصبی-تحولی بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به منظور سنجش احساس تنهایی از مقیاس احساس تنهایی دهشیری و همکاران و برای سنجش سلامت عمومی از پرسشنامه بیست و هشت سوالی گلدبرگ استفاده شد. داده های گردآوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و روش آماری رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام تحلیل گردید.  نتایج: نتایج نشان داد، تنهایی ناشی از ارتباط با دوستان، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار خرده مقیاس های نشانه های جسمی، نشانه های اضطرابی و نشانه های اختلال در کارکرد اجتماعی(۰۱/>P) و تنهایی ناشی از ارتباط با خانواده، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار خرده مقیاس های نشانه های اختلال در کارکرد اجتماعی و نشانه های افسردگی می باشند.(۰۱/>P) همچنین یافته های پژوهش نشان داد که تنهایی عاطفی پیش بینی کننده مثبت و معنی دار همه ابعاد سلامت عمومی، یعنی نشانه های جسمی، نشانه های اضطرابی، نشانه های اختلال در کارکرد اجتماعی و نشانه های افسردگی است.(۰۱/>P)  بحث و نتیجه گیری: احساس تنهایی، می تواند سلامت عمومی مادران کودکان با ناتوانی های عصبی-تحولی را پیش بینی کند. بنابراین طراحی و اجرای برنامه های پیشگیرانه و مداخله ای جهت بهبود احساس تنهایی مادران کودکان با ناتوانی های عصبی-تحولی در جهت ارتقاء سلامت عمومی آن ها ضروری است.

Authors

قربان همتی علمدارلو

Department of special education, university of Shiraz.

هادی احمدی

Department of special education, university of Shiraz.

محمد مهدی تیموری آسفیچی

Department of special education, university of Shiraz.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Heinrich, L.M. and E. Gullone, The clinical significance of loneliness: ...
 • Routasalo, P.E., et al., Social contacts and their relationship to ...
 • Margalit, M., Lonely children and adolescents: self-perceptions, social exclusion, and ...
 • Margalit, M. and M. Al-Yagon, The loneliness experience of children ...
 • Gau, S.S.-F., et al., Parental adjustment, marital relationship, and family ...
 • Taghavi Javan, A., F. Hasan Tag, and M. Shooshtari. Comparison ...
 • Al-Yagon, M. Fathers and mothers of children with learning disabilities: ...
 • Mahon, N.E., A. Yarcheski, and T.J. Yarcheski, Mental health variables ...
 • Hawkley, L.C., K.J. Preacher, and J.T. Cacioppo, Loneliness impairs daytime ...
 • Hawkley, L.C., et al., Loneliness in everyday life: cardiovascular activity, ...
 • Dehshiri GH, et al. Making and enhancing loneliness scale among ...
 • Taghavi, S. Validity, and reliability of the general health questionnaire ...
 • Dahlberg, L., et al., Predictors of loneliness among older women ...
 • Djukanović, I., K. Sorjonen, and U. Peterson. Association between depressive ...
 • Tiikkainen, P. and R.-L. Heikkinen. Associations between loneliness, depressive symptoms ...
 • Bonetti, L., M.A. Campbell, and L. Gilmore. The relationship of ...
 • Alpass, F.M. and S. Neville. Loneliness, health and depression in ...
 • Shevlin, M., et al. Adolescent loneliness and psychiatric morbidity in ...
 • Najafi M, et al. Comparison of general health and academic ...
 • Sola-Carmona, J.J., et al. Anxiety, psychological well-being and self-esteem in ...
 • Bourke-Taylor, H., et al. Predicting mental health among mothers of ...
 • Jaremka, L.M., et al. Loneliness predicts pain, depression, and fatigue: ...
 • Hackett, R.A., et al. Loneliness and stress-related inflammatory and neuroendocrine ...
 • Ha, J.-H., et al. Age and gender differences in the ...
 • Saloviita, T., M. Itälinna, and E. Leinonen. Explaining the parental ...
 • Ebesutani, C., et al. The role of loneliness in the ...
 • Santamaria, F., et al. Marital satisfaction and attribution style in ...
 • Johnson, H.D., J.C. Lavoie, and M. Mahoney. Interparental conflict and ...
 • Cruwys, T., et al. Social group memberships protect against future ...
 • Di Giulio P, Philipov D, and J. I. Families with ...
 • Eddy, L.L. and J.M. Engel. The impact of child disability ...
 • Hallberg, U. Differences in health and well-being of parents of ...
 • Hallahan, D.P., J.M. Kauffman, and P.C. Pullen. Exceptional learners: Pearson ...
 • Chauhan B and S. S. To explore the loneliness as ...
 • Bidzan, M., et al. Personality traits and the feeling of ...
 • Atak, H. Big five traits and loneliness among Turkish emerging ...
 • Van Leeuwen, C., et al. Social support and life satisfaction ...
 • Lee, G.K. Parents of children with high functioning Autism: how ...
 • Tuna, H., et al. Quality of life of primary caregivers ...
 • Duarte, C.S., et al. Factors associated with stress in mothers ...
 • Utsey, S.O., et al. Moderator effects of cognitive ability and ...
 • نمایش کامل مراجع