رابطه جو سازمانی با عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی شهر تهران

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-1_005

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: امروزه یکی از مباحثی که در حوزه مطالعات مربوط به مددکاران اجتماعی مطرح است، عملکرد شغلی آن ها می باشد، و از آنجایی که جو سازمانی می تواند از عوامل اثرگذار بر عملکرد شغلی باشد در این پژوهش، بررسی رابطه جو سازمانی با عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. روش: روش بررسی، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد سی صد و بیست و پنج نفر از مددکاران اجتماعی شاغل در شهر تهران در سال ۱۳۹۶ به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون و جو سازمانی ساسمن و دیپ استفاده شد. اطلاعات به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس، تی مستقل و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج: نتایج نشان داد که عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی بالاتر از حد متوسط مقیاس است. همچنین بین جو سازمانی و تمام مولفه های آن شامل وضوح و توافق هدف در سازمان، وضوح و توافق نقش در سازمان، رضایت از پاداش، رضایت و توافق بر رویه ها، و اثربخشی ارتباطات با عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.(۰۱/۰>P)  در تحلیل رگرسیون نیز مشخص گردید که از میان مولفه های جو سازمانی، فقط مولفه اثربخشی ارتباطات است که قدرت پیش بینی تغییرات عملکرد شغلی دارد.(سیزده درصد) سایر نتایج نشان داد که مددکاران زن، متاهل و مسن تر نسبت به مددکاران مرد مجرد و جوانتر عملکرد شغلی بهتری دارند. بحث و نتیجه گیری: بهبود جو سازمانی و اثربخشی ارتباطات سازمانی، منجر به ارتقای عملکرد شغلی مددکاران اجتماعی در سازمان خواهد شد و در نتیجه کیفیت خدمات مددکاری اجتماعی افزایش خواهد یافت.

Authors

عاطفه حسینی

دانشگاه یزد، یزد، ایران

سید رضا جوادیان

دانشگاه یزد، یزد، ایران

مهناز فرهمند

علوم اجتماعی، دانشکددانشگاه یزد، یزد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Piriaei S, Arshadi N, Neissi A. The Effect of Organizational ...
 • Memar bashi aval M. Comparison of the relationship between social ...
 • Ming-sum Tsui. Social Work Supervision. Context and Concepts. Thousand Oaks, ...
 • Safiri KH, Jafarnezhad A. The study of organizational factors on ...
 • Perlman, Helen Harris. Social Casework: A Problem-Solving Process. Chicago: University ...
 • Abbasi A, Abdesharifi F, Hashemi S. The relationship between organizational ...
 • Bakhshi E, Kalantari R. Investigating the Quality of Work Life ...
 • Shahbazi B, Shokrzadeh S, Bejani H, Malekinia E, Ghoroneh D. ...
 • De Vaus D.A. Surveys in Social Research (۳rd edn.), London: ...
 • Dorrani K, Adiban H. Survey of the relation between knowledge ...
 • Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, ...
 • Sheykhbardsiri H, Amini zadeh M, Vali L, Ali esmaeli M, ...
 • Sahin F, Koksal O, Ucak H. Measuring the Relationship between ...
 • Goodarzvand, M., Amin Rodposhti, Z. The Relationship between Gender and ...
 • Jafari M, Maleki M, Eyvazi M, Khodayari R, Ahadi B. ...
 • Doudman firouzsalari S. The role of social support in the ...
 • Memar bashi aval M. Comparison of the relationship between social ...
 • Ming-sum Tsui. Social Work Supervision. Context and Concepts. Thousand Oaks, ...
 • Safiri KH, Jafarnezhad A. The study of organizational factors on ...
 • Perlman, Helen Harris. Social Casework: A Problem-Solving Process. Chicago: University ...
 • Abbasi A, Abdesharifi F, Hashemi S. The relationship between organizational ...
 • Bakhshi E, Kalantari R. Investigating the Quality of Work Life ...
 • Shahbazi B, Shokrzadeh S, Bejani H, Malekinia E, Ghoroneh D. ...
 • De Vaus D.A. Surveys in Social Research (۳rd edn.), London: ...
 • Dorrani K, Adiban H. Survey of the relation between knowledge ...
 • Choobineh A, Daneshmandi H, Parand M, Ghobadi R, Haghayegh A, ...
 • Sheykhbardsiri H, Amini zadeh M, Vali L, Ali esmaeli M, ...
 • Sahin F, Koksal O, Ucak H. Measuring the Relationship between ...
 • Goodarzvand, M., Amin Rodposhti, Z. The Relationship between Gender and ...
 • Jafari M, Maleki M, Eyvazi M, Khodayari R, Ahadi B. ...
 • Doudman firouzsalari S. The role of social support in the ...
 • نمایش کامل مراجع