بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و نگرش دانشجویان به اعتیاد

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 82

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: اعتیاد عادت یا رفتاری است که اغلب ترک کردنش مشکل می باشد. جوانان اصلی ترین قربانیان مواد مخدر هستند زیرا آن ها در این سن آمادگی انجام هر کاری را دارند تا کنجکاوی و یا احساسات خود را ارضا نمایند. لذا مداخله های لازم برای ایجاد نگرش صحیح در جوان باید از سنین پایین تر، به خصوص در خانواده آغاز شود. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو عاطفی خانواده و نگرش به اعتیاد در بین دانشجویان شهر تهران انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی (مقطعی) است که رابطه جو عاطفی خانواده و نگرش به اعتیاد را مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه های شهر تهران (دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و دانشگاه شهید بهشتی) در سال ۱۳۹۵ می باشد. برای انتخاب دانشجویان از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. حجم نمونه مورد مطالعه ۶۲۳ نفر برآورد گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های جو عاطفی خانواده هیل برن(۱۹۶۴) و نگرش به اعتیاد رفیعی(۱۳۹۱) استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS۲۲ و بهره گیری از آزمون های آماری پیرسون وتحلیل رگرسیون چند متغیره انجام گردید.  نتایج: نتایج این پژوهش رابطه مثبت و معناداری بین جو عاطفی خانواده و نگرش به اعتیاد را نشان داد. ابعاد جو عاطفی خانواده ۷/۹% از تغییرات واریانس نگرش به اعتیاد را پیش بینی کرد. از بین متغیرهای دموگرافیک؛ جنسیت، وضعیت سکونت و وضعیت تاهل با نگرش به اعتیاد رابطه معنادار وجود داشت اما بین سن، تحصیلات، تعداد فرزندان و اشتغال با نگرش به اعتیاد ارتباط معنادار مشاهده نشد. بحث و نتیجه گیری: اعتیاد مشکلات شدیدی به خانواده و جامعه تحمیل می کند. لازم است برای کاهش نگرش مثبت جوانان به اعتیاد اقداماتی صورت گیرد. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی جامع در مورد مصرف مواد مخدر و عوارض آن برای گروه های سنی و قشرهای مختلف به خصوص جوانان، تدوین شود و برنامه تغییر و اصلاح نگرش به شیوه عملی در برنامه های پیشگیری از اعتیاد لحاظ شود.

Authors

ملیحه عرشی

Department of social work, university of social welfare and rehabilitation sciences

مریم لطیفیان

Department of social work, university of social welfare and rehabilitation sciences

ریحانه اسد

Department of social work, university of social welfare and rehabilitation sciences

فاطمه شیخ الملوکی

Department of social work, university of social welfare and rehabilitation sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Solhi M, Abolfathi M. The effect of education about prevention ...
 • Doweiko H. Concepts of chemical dependency: Nelson Education; ۲۰۱۱ ...
 • McCrady BS, Epstein EE. Addictions: A comprehensive guidebook: Oxford University ...
 • Rupp P, Lisa L. Handbook of preventing interventions for Adolescents. ...
 • Iran Drug Control Headquarters. Importance and necessity of addiction and ...
 • Afifi M. Positive health practices and depressive symptoms among high ...
 • Brazelton TB, Cramer BG. The earliest relationship: parents, infants and ...
 • Cook GA, Roggman LA, Boyce LK. Fathers' and mothers' cognitive ...
 • M Solis J, M Shadur J, R Burns A, M ...
 • Hirschi T. Causes of DelinquencyUniv. of California Press, Berkeley; ۱۹۶۹ ...
 • Gunning M, Sussman S, Rohrbach LA, Kniazev V, Masagutov R. ...
 • Fals-Stewart W, Fincham FD, Kelley ML. Substance-abusing parents' attitudes toward ...
 • Botvin GJ, Griffin KW. School-based programmes to prevent alcohol, tobacco ...
 • Cuijpers P, Jonkers R, De Weerdt I, De Jong A. ...
 • Bahraini-Borujeni M, Ghaedamini Haroni G, Saedzadeh H, Sepehri-Borujeni K. Examination ...
 • Walter HJ, Vaughan RD, Cohall AT. Risk factors for substance ...
 • BAGHIANI MM, FAZEL PS, Rahai Z. A comparison of addicts ...
 • Hojjat, Azadi, ziara, Khalili N, Hatami, Rezaei. The effectiveness of ...
 • Sharifi P, Rezaiee. The relationship between attitude to unsafe drugs ...
 • Ghodsi A, Sarihi N, Aghayoisefi A. Relationship between achievement motivation ...
 • Rafiee H, Alipour F. Construction and validated questionnaire youth attitudes ...
 • Solhi M, Abolfathi M. The effect of education about prevention ...
 • Doweiko H. Concepts of chemical dependency: Nelson Education; ۲۰۱۱ ...
 • McCrady BS, Epstein EE. Addictions: A comprehensive guidebook: Oxford University ...
 • Rupp P, Lisa L. Handbook of preventing interventions for Adolescents. ...
 • Iran Drug Control Headquarters. Importance and necessity of addiction and ...
 • Afifi M. Positive health practices and depressive symptoms among high ...
 • Brazelton TB, Cramer BG. The earliest relationship: parents, infants and ...
 • Cook GA, Roggman LA, Boyce LK. Fathers' and mothers' cognitive ...
 • M Solis J, M Shadur J, R Burns A, M ...
 • Hirschi T. Causes of DelinquencyUniv. of California press, Berkeley; ۱۹۶۹ ...
 • Gunning M, Sussman S, Rohrbach LA, Kniazev V, Masagutov R. ...
 • Fals-Stewart W, Fincham FD, Kelley ML. Substance-abusing parents' attitudes toward ...
 • Botvin GJ, Griffin KW. School-based programmes to prevent alcohol, tobacco ...
 • Cuijpers P, Jonkers R, De Weerdt I, De Jong A. ...
 • Bahraini-Borujeni M, Ghaedamini Haroni G, Saedzadeh H, Sepehri-Borujeni K. Examination ...
 • Walter HJ, Vaughan RD, Cohall AT. Risk factors for substance ...
 • BAGHIANI MM, FAZEL PS, Rahai Z. A comparison of addicts ...
 • Hojjat, Azadi, ziara, Khalili N, Hatami, Rezaei. Effectiveness of group ...
 • Sharifi P, Rezaiee. The relationship between attitude to unsafe drugs ...
 • Ghodsi A, Sarihi N, Aghayoisefi A. Relationship between achievement motivation ...
 • Rafiee H, Alipour F. Construction and validated questionnaire youth attitudes ...
 • نمایش کامل مراجع