بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش بار مراقبتی خانواده های دارای بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-11-2_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: بیماری اسکیزوفرنی شدیدترین بیماری مزمن روانپزشکی است که با اختلال در توانایی های اجتماعی و شغلی همراه است. این اختلال علاوه بر فرد مبتلا، کل سیستم خانواده را نیز درگیر می کند. بار مراقبتی، استرس های روانی اجتماعی و جسمانی است که در اثر مراقبت طولانی مدت از بیمار به مراقبین وارد می شود و موجب مشکلاتی چون فرسودگی، اضطراب، افسردگی برای مراقبین می گردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش تاب آوری بر کاهش بار مراقبتی خانواده های دارای بیمار اسکیزوفرنی انجام شده است. روش: در این مطالعه نیمه تجربی از طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل تمام مراقبین بیماران اسکیزوفرنیا مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی روزبه در شهر تهران در سال ۱۳۹۸ بود. سی و شش نفر از افراد مایل به شرکت در مطالعه، پس از گرفتن رضایت کتبی از آنان با روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. پس از کسر ریزش ها، پانزده نفر در گروه آزمایش و هجده نفر درگروه کنترل تا پایان مداخله حضور داشتند. در این پژوهش از پرسشنامه بار مراقبتی زاریت و پروتکل مداخله، برنامه آموزش مولفه های تاب آوری هندرسون و میلستسن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج: یافته ها نشان داد مداخله مددکاری اجتماعی گروهی در گروه آزمایش با رویکرد آموزش تاب آوری، از نظر آماری تفاوت معناداری با گروه کنترل داشت و مداخله مددکاری اجتماعی گروهی توانسته بود نمره کل تاب آوری را نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری افزایش دهد. (P<۰/۰۵)  بحث و نتیجه گیری: مداخلات گروهی مددکاری اجتماعی که با هدف افزایش تاب آوری در مراقبین بیماران دارای اختلال روانپزشکی انجام می شود، می تواند بر افزایش تاب آوری موثر باشد و زمینه را برای ارتقای کیفیت زندگی این افراد فراهم کند. نتایج این مطالعه به مددکاران اجتماعی کمک می کند که از مدل تاب آوری برای بالا بردن سطح سلامت، افزایش عملکرد اجتماعی، اقتصادی و رفاهی و بهبود سطح تحمل مراقبین و برای مراقبت و آموزش و کار با خانواده های بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوفرنی استفاده کنند.

Authors

مریم سیرجانی

Department of social work, University Of Social Welfare And Rehabilitation Sciences

سیدمحمدحسین جوادی

university of social welfare and rehabilitation sciences

اسما بنی اسد

Department of social work, University Of Social Welfare And Rehabilitation Sciences

مریم لطیفیان

Department of social work, University Of Social Welfare And Rehabilitation Sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Stein DJ, Phillips KA, Bolton D, Fulford KW, Sadler JZ, ...
 • Bockting WO, Miner MH, Swinburne Romine RE, Hamilton A, Coleman ...
 • Uno Y, Coyle JT. Glutamate hypothesis in schizophrenia. Psychiatry and ...
 • Karlsson H, Dalman C. Epidemiological studies of prenatal and childhood ...
 • Chan SW-c. Global perspective of burden of family caregivers for ...
 • Shamsai F, Mohammadkhan Kermanshahi S, Vanaki Z. Meaning of health ...
 • Chime N, Malakoti S, Pennaghi L, Ahmadabadi Z, Nojomi M, ...
 • Shaheri K, Moradi Baglooei M, Sarichloo M E, Alipour M. ...
 • Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: ...
 • Luthar, Cicchetti, Becker, editors. The construct of resilience: A critical ...
 • Lök N, Bademli K. The relationship between the perceived social ...
 • Sardary B, Khalili S. The effectiveness of positive psychology-based intervention ...
 • Moghbel Esfahani S, Haghayegh SA. The effectiveness of acceptance and ...
 • Taghavilarijani T, Noughani F, Danandehfard S. The effect of family ...
 • Salmani N, Ashktorab T, Hasanvand S. Care burden and related ...
 • Bockting WO, Miner MH, Swinburne Romine RE, Hamilton A, Coleman ...
 • Uno Y, Coyle JT. Glutamate hypothesis in schizophrenia. Psychiatry and ...
 • Karlsson H, Dalman C. Epidemiological studies of prenatal and childhood ...
 • Chan SW-c. Global perspective of burden of family caregivers for ...
 • Shamsai F, Mohammadkhan Kermanshahi S, Vanaki Z. Meaning of health ...
 • Chime N, Malakoti S, Pennaghi L, Ahmadabadi Z, Nojomi M, ...
 • Shaheri K, Moradi Baglooei M, Sarichloo M E, Alipour M. ...
 • Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: ...
 • Luthar, Cicchetti, Becker, editors. The construct of resilience: A critical ...
 • Lök N, Bademli K. The relationship between the perceived social ...
 • Sardary B, Khalili S. The effectiveness of positive psychology-based intervention ...
 • Moghbel Esfahani S, Haghayegh SA. The effectiveness of acceptance and ...
 • Taghavilarijani T, Noughani F, Danandehfard S. The effect of family ...
 • Salmani N, Ashktorab T, Hasanvand S. Care burden and related ...
 • Bockting WO, Miner MH, Swinburne Romine RE, Hamilton A, Coleman ...
 • Uno Y, Coyle JT. Glutamate hypothesis in schizophrenia. Psychiatry and ...
 • Karlsson H, Dalman C. Epidemiological studies of prenatal and childhood ...
 • Chan SW-c. Global perspective of burden of family caregivers for ...
 • Shamsai F, Mohammadkhan Kermanshahi S, Vanaki Z. Meaning of health ...
 • Chime N, Malakoti S, Pennaghi L, Ahmadabadi Z, Nojomi M, ...
 • Shaheri K, Moradi Baglooei M, Sarichloo M E, Alipour M. ...
 • Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: ...
 • Luthar, Cicchetti, Becker, editors. The construct of resilience: A critical ...
 • Lök N, Bademli K. The relationship between the perceived social ...
 • Sardary B, Khalili S. The effectiveness of positive psychology-based intervention ...
 • Moghbel Esfahani S, Haghayegh SA. The effectiveness of acceptance and ...
 • Taghavilarijani T, Noughani F, Danandehfard S. The effect of family ...
 • Salmani N, Ashktorab T, Hasanvand S. Care burden and related ...
 • Bockting WO, Miner MH, Swinburne Romine RE, Hamilton A, Coleman ...
 • Uno Y, Coyle JT. Glutamate hypothesis in schizophrenia. Psychiatry and ...
 • Karlsson H, Dalman C. Epidemiological studies of prenatal and childhood ...
 • Chan SW-c. Global perspective of burden of family caregivers for ...
 • Shamsai F, Mohammadkhan Kermanshahi S, Vanaki Z. Meaning of health ...
 • Chime N, Malakoti S, Pennaghi L, Ahmadabadi Z, Nojomi M, ...
 • Shaheri K, Moradi Baglooei M, Sarichloo M E, Alipour M. ...
 • Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: ...
 • Luthar, Cicchetti, Becker, editors. The construct of resilience: A critical ...
 • Lök N, Bademli K. The relationship between the perceived social ...
 • Sardary B, Khalili S. The effectiveness of positive psychology-based intervention ...
 • Moghbel Esfahani S, Haghayegh SA. The effectiveness of acceptance and ...
 • Taghavilarijani T, Noughani F, Danandehfard S. The effect of family ...
 • Salmani N, Ashktorab T, Hasanvand S. Care burden and related ...
 • نمایش کامل مراجع