اثربخشی توانمندسازی روان شناختی بر ارتقای بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-7-4_001

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه:  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توانمندسازی روان شناختی بر بهزیستی روان شناختی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار انجام گرفته است. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد شهر یزد در سال هزاروسیصدو نودوپنج بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد سی نفر از آنان انتخاب شدند و به طور تصادفی، پانزده نفر در گروه آزمایش و پانزده نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. برای گروه آزمایش، آموزش توانمندسازی روان شناختی طی هشت جلسه برگزار شد. در این پژوهش، پرسشنامه بهزیستی روان شناختی ریف و مقیاس کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها به روش تحلیل کوواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS۲۲ انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد تفاوت معنی داری بین دو گروه آزمایش و کنترل در دو متغیر بهزیستی و کیفیت زندگی وجود دارد. براساس نتایج، آموزش مولفه های توانمندسازی روان شناختی بر بهزیستی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار موثر بوده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی روان شناختی بربهزیستی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تاثیر دارد، بنابراین پیشنهاد می شود  در برنامه ریز ی ها  برای بهزیستی  و کیفیت زندگی زنان سرپرست،  ازاین روش استفاده شود.

Authors

حمید رضاییان فرجی

Faculty of education and psychology, Alzahra university.

رویا رسولی

Faculty of education and psychology, Alzahra university.

سمیرا عسکربیوکی

Alzahra University.

فاطمه اصل دهقان

Alzahra University.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Rahmah N, Kamaruzaman J, Heliawaty, Meisanti, Monim Y, Batoa H, ...
 • Jafari Shirazi F, Studying the impact of life skill training ...
 • Habib T.Z. Socio-psychological status of female heads of households in ...
 • Khosravi Z. Psychosocial damage of female heads of households. Journal ...
 • Nazoktabar H, and Veicy R. Socio-economic and cultural condition of ...
 • Rafiei N, Rafiei H, Sharifian M, and Behnampour N. Reliability ...
 • Efati M, Kafimasole M, and Delazar R. The study of ...
 • Solhi M, Shabani M, and SalehiM. Relationship between quality of ...
 • Seon Kim H, Kwon M, and Lee J. Job stress ...
 • Ryff C.D, and Keyes C.L.M. The structure of psychological well-being ...
 • Ryff C.D. Psychological well-being revisited: advances in the science and ...
 • Schrank B, Riches S, Coggins T, Tylee A, SladeM. From ...
 • Ryff C. Happiness is everything, or is it? Explorations on ...
 • D’raven L.L, and Pasha-Zaidi N. Using the PERMA model in ...
 • Mohammadi Z. Female-headed households. Edition no ۱. Tehran. Publications of ...
 • Mohammadi S, and Roshanzadeh M. The relationship between psychological empowerment ...
 • Moayedfar S, and Hamidi N. Female head of household: non-communicating ...
 • Palani K. Empowerment of women in rural development: issues and ...
 • Kargar Karam Basti A. Exploring concepts, perspectives and empowerment models. ...
 • Naiemi G, ZahrakarK, Mohsenzadeh F, Pirsaghi F. The effectiveness of ...
 • Mirzayi M, Eghlimi M, Raheb G, Arshi M. Investigating the ...
 • Soleymani E. Effectiveness of life skills training on adaptation and ...
 • Karimivakil A, Shafiabadi A, Farahbakhsh K, Younesi J. Effectiveness of ...
 • Mickaeeli F. Survey of psychological well-being of undergraduate students of ...
 • Rahmah N, Kamaruzaman J, Heliawaty, Meisanti, Monim Y, Batoa H, ...
 • Jafari Shirazi F, Studying the impact of life skill training ...
 • Habib T.Z. Socio-psychological status of female heads of households in ...
 • Khosravi Z. Psychosocial damage of female heads of households. Journal ...
 • Nazoktabar H, and Veicy R. Socio-economic and cultural condition of ...
 • Rafiei N, Rafiei H, Sharifian M, and Behnampour N. Reliability ...
 • Efati M, Kafimasole M, and Delazar R. The study of ...
 • Solhi M, Shabani M, and SalehiM. Relationship between quality of ...
 • Seon Kim H, Kwon M, and Lee J. Job stress ...
 • Ryff C.D, and Keyes C.L.M. The structure of psychological well-being ...
 • Ryff C.D. Psychological well-being revisited: advances in the science and ...
 • Schrank B, Riches S, Coggins T, Tylee A, SladeM. From ...
 • Ryff C. Happiness is everything, or is it? Explorations on ...
 • D’raven L.L, and Pasha-Zaidi N. Using the PERMA model in ...
 • Mohammadi Z. Female-headed households. Edition no ۱. Tehran. Publications of ...
 • Mohammadi S, and Roshanzadeh M. The relationship between psychological empowerment ...
 • Moayedfar S, and Hamidi N. Female head of household: non-communicating ...
 • Palani K. Empowerment of women in rural development: issues and ...
 • Kargar Karam Basti A. Exploring concepts, perspectives and empowerment models. ...
 • Naiemi G, ZahrakarK, Mohsenzadeh F, Pirsaghi F. The effectiveness of ...
 • Mirzayi M, Eghlimi M, Raheb G, Arshi M. Investigating the ...
 • Soleymani E. Effectiveness of life skills training on adaptation and ...
 • Karimivakil A, Shafiabadi A, Farahbakhsh K, Younesi J. Effectiveness of ...
 • Mickaeeli F. Survey of psychological well-being of undergraduate students of ...
 • نمایش کامل مراجع