مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی زندانیان محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-2_005

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی انجام گرفت. روش: در این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای، از بین کلیه زندانیان جرایم مالی، سرقت و مواد مخدر زندان شیروان، دویست و چهل نفر از مردان زندانی، به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی توسط شرکت کنندگان پاسخ داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس و به وسیله نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین نمرات ویژگی های شخصیتی و تحریف های شناختی محکومین به سرقت، مواد مخدر و محکومین مالی تفاوت آماری معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: بر اساس این یافته ها پیشنهاد می شود مطالعاتی به منظور پیشگیری از جرم و راهکارهای غیرکیفری و پیشگیری و این که چه عواملی رفتار مجرمانه را تسهیل می کند انجام شود. ضرورت توجه ویژه به ارائه خدمات روان شناختی به خصوص آموزش های روان شناختی به زندانیان ضرورت دارد.

Authors

انسیه بابایی

Department of psychology, Payame Noor University

ابراهیم صفایی

Payame Noor University

طاهره حسینی سورکی

Counseling and educational sciences department, Payame Noor University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Andrews D.A, Bonta J. Rehabilitating criminal justice policy and practice. ...
 • Emamhadi M.A, Jalilvand M, Salehi M. Frequency of psychological disorders ...
 • Eriksson T.G, Masche-No J.G, Dåderman A.M. Personality traits of prisoners ...
 • de Pádua Serafim A, de Barros D.M, Castellana G.B, Gorenstein ...
 • Beck A.T, Weishaar M. Cognitive therapy. In D. Wedding & ...
 • Hazama K, Katsuta S. Cognitive distortions among sexual offenders against ...
 • Beck A.T. Cognitive therapy: A new focus.۲۰۱۴; IACP Vol ۱۴, ...
 • Bagherpour Gardeh Rasht M, Motalebi M.Comparison of quality of life ...
 • Goodarzi A.R, Javidi H, Hosseini I. Investigating the mediating role ...
 • Feliu T, Balle M, Sese A. Relationships between negative affectivity, ...
 • Gross JJ. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Publications; ...
 • Saxena P, Dubey A, Pandey R. Role of emotion regulation ...
 • Schultz D.P, Sydney A. Personality theories, translated by Yahya Seyed ...
 • Hedayatfard M, Mahbobeh F. A comparison of substance abusers and ...
 • Andrews D.A, Bonta J. Rehabilitating criminal justice policy and practice. ...
 • Emamhadi M.A, Jalilvand M, Salehi M. Frequency of psychological disorders ...
 • Eriksson T.G, Masche-No J.G, Dåderman A.M. Personality traits of prisoners ...
 • de Pádua Serafim A, de Barros D.M, Castellana G.B, Gorenstein ...
 • Beck A.T, Weishaar M. Cognitive therapy. In D. Wedding & ...
 • Hazama K, Katsuta S. Cognitive distortions among sexual offenders against ...
 • Beck A.T. Cognitive therapy: A new focus.۲۰۱۴; IACP Vol ۱۴, ...
 • Bagherpour Gardeh Rasht M, Motalebi M.Comparison of quality of life ...
 • Goodarzi A.R, Javidi H, Hosseini I. Investigating the mediating role ...
 • Feliu T, Balle M, Sese A. Relationships between negative affectivity, ...
 • Gross JJ. Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Publications; ...
 • Saxena P, Dubey A, Pandey R. Role of emotion regulation ...
 • Schultz D.P, Sydney A. Personality theories, translated by Yahya Seyed ...
 • Hedayatfard M, Mahbobeh F. A comparison of substance abusers and ...
 • نمایش کامل مراجع