بررسی اشکال مثلث سازی در خانواده های یزدی و رابطه آن با سبک های فرزندپروری

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: خانواده اولین بذر تکوین و رشد فردی، و بنای شخصیت را در انسان فراهم می سازد. کودک در خانواده روابط اجتماعی با دیگران را می آموزد و اصول و قواعد اخلاقی را یاد می گیرد. بنابراین، اهمیت دارد که در خانواده، والدین چه روابطی با یکدیگر دارند، و چگونه فرزندان خود را تربیت می نمایند. در همین راستا، هدف اصلی انجام پژوهش، بررسی اشکال مثلث سازی در خانواده های یزدی، و رابطه آن با سبک های فرزندپروری در بین خانواده های شهر یزد بود.  روش: جامعه آماری این پژوهش را کلیه خانواده های دارای فرزند در شهر یزد تشکیل می دهد. نمونه پژوهش شامل سی صد و هشتاد و چهار نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، از سه منطقه شهر یزد انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند و پرسشنامه مثلث سازی بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های توصیف آماری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون استنباطی همبستگی پیرسون، آزمون تی مستقل و رگرسیون استفاده گردید.  نتایج: نتایج نشان دهنده این مطلب بود که، مثلث سازی در خانواده های یزدی کمتر از حد متوسط است. همچنین، اشکال مثلث سازی توانستند سبک فرزندپروری قاطع و استبدادی را پیش بینی کند. سایر نتایج نشان داد، اشکال مثلث سازی بر حسب تعداد فرزندان، نوع ازدواج، سابقه ازدواج، رشته تحصیلی، نوع شغل و نوع ازدواج تفاوت معناداری ندارد؛ اما بر حسب مدرک تحصیلی متفاوت است.  بحث و نتیجه گیری: هر چه محبت، صمیمیت و عاطفه میان والدین و اعضای خانواده بیشتر باشد، خانواده ها کمتر از مثلث سازی استفاده می کنند، و تمایل بیشتری به محبت و تعامل متقابل دارند. هرچه سبک فرزندپروری از نوع استبدادی باشد، میزان مثلث سازی در خانواده ها افزوده می شود. درنهایت، پیشنهاد می شود، با توجه به نقش محوری والدین و زوج های جوان در نحوه تعامل با فرزندان، آموزش و آگاهی کافی در زمینه شیوه های تربیتی کارآمد و مطلوب و پیامدهای مثبت و منفی به کارگیری سبک های فرزندپروری، داده شود.

Authors

سیدرضا جوادیان

Faculty of social sciences, Yazd University

منوچهر علینژاد

Faculty of social sciences, Yazd University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ghaemi A. Family and children's behavioral difficulties. Tehran: Amir Publications. ...
 • Gottman JM, Notaries CI. Marital research in the ۲۰th century ...
 • Goldenberg A, Goldenberg H (۲۰۰۵). Theories of family therapy. Translated ...
 • Behzadi M. The relationship between parent hostility and students' internal ...
 • Wang L, Crane DR. The Relationship between marital satisfaction marital ...
 • Bell LG, Bell DC, Nakata Y. Triangulation and adolescent development ...
 • Shokoohi Yekta M, Akbari Zardkhaneh S, Parand A, Puran F. ...
 • Modahi M, Layqat R, Samadzadeh M, Moradi A. The Interaction ...
 • Beena J. Behaviour problems in children and adolescents with learning ...
 • Massen P, Keegan J, Houston A, Kanger JP. Child Development ...
 • Hassanvand B, Khiri M, Malkan R. The effect of dual ...
 • Khakpour A, Nazari A, Zahra Kar K. Predicting marital adjustment ...
 • Zandi Z. (Dissertation) Testing the model of relationship between attachment ...
 • Frank KL, Buehler CH. A family process model of marital ...
 • Ghaemi A. Family and children's behavioral difficulties. Tehran: Amir Publications. ...
 • Gottman JM, Notaries CI. Marital research in the ۲۰th century ...
 • Goldenberg A, Goldenberg H (۲۰۰۵). Theories of family therapy. Translated ...
 • Behzadi M. The relationship between parent hostility and students' internal ...
 • Wang L, Crane DR. The Relationship between marital satisfaction marital ...
 • Bell LG, Bell DC, Nakata Y. Triangulation and adolescent development ...
 • Shokoohi Yekta M, Akbari Zardkhaneh S, Parand A, Puran F. ...
 • Modahi M, Layqat R, Samadzadeh M, Moradi A. The Interaction ...
 • Beena J. Behaviour problems in children and adolescents with learning ...
 • Massen P, Keegan J, Houston A, Kanger JP. Child Development ...
 • Hassanvand B, Khiri M, Malkan R. The effect of dual ...
 • Khakpour A, Nazari A, Zahra Kar K. Predicting marital adjustment ...
 • Zandi Z. (Dissertation) Testing the model of relationship between attachment ...
 • Frank KL, Buehler CH. A family process model of marital ...
 • نمایش کامل مراجع