بررسی تحولی میزان مسوولیت پذیری و رابطه آن با سبک های فرزندپروری ادراک شده در ساکنان شهر یزد

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-10-1_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: مسوولیت پذیری در طی دوره های مختلف زندگی انسان معانی، و میزان متفاوتی به خود می گیرد و به طور ویژه در دوره های اولیه زندگی، با نحوه تربیت فرزندان از سوی والدین ارتباطی تنگاتنگ دارد. در این پژوهش، در چارچوب یک پژوهش مقطعی، تحول میزان مسوولیت پذیری افراد و ارتباط آن با سبک های فرزندپروری ادراک شده شان مورد بررسی قرار گرفت.  روش: طرح پژوهش، علی-مقایسه ای و همبستگی بوده و جامعه پژوهش، افراد دوازده تا هفتاد و پنج ساله ساکن شهر یزد در سال ۱۳۹۵ بود که تعداد سی صد و پنجاه و یک زن و مرد دوازده تا هفتاد و پنج ساله در شش گروه سنی انتخاب شدند. با توجه به تفاوت گروه های سنی گروه اول دوازده تا سیزده ساله، گروه دوم پانزده تا هفده ساله، گروه سوم بیست تا بیست و پنج سال و گروه چهارم سی و پنج تا چهل ساله به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی، و گروه پنجم چهل و پنج تا پنجاه و پنج ساله، و گروه ششم شصت ساله به بالا به روش “در دسترس” انتخاب شدند. تمامی افراد نمونه به پرسشنامه سبک های فرزندپروری ادراک شده و مقیاس مسوولیت پذیری پرسشنامه روان شناختی کالیفرنیا پاسخ دادند.  نتایج: یافته های حاصل از آزمون تحلیل واریانس نشان داد در میزان مسوولیت پذیری بین گروه های سنی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ به این معنی که، گروه سنی پنجم بیشترین میزان مسوولیت پذیری، و گروه اول کمترین میزان مسوولیت پذیری را داشتند. به عبارتی، مسوولیت پذیری از نوجوانی تا سنین بزرگسالی تحولی افزایشی داشته است. در میزان مسوولیت پذیری افراد تحت تاثیر سبک های فرزندپروری مختلف نیز تفاوت وجود داشت. میزان مسوولیت پذیری در افراد دارای والدین مقتدر و سختگیر، بیشتر، از سبک “بی اعتنا” بود. بنابراین به طورکلی، از لحاظ سنی افراد چهل و پنج تا پنجاه و پنج ساله و دارای والدین مقتدر، بیشترین میزان مسوولیت پذیری را داشتند.  بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد بررسی های بیشتر بر روی گروه های سنی گسترده تر، با استفاده از طرح های طولی منسجم، چشم اندازی کلی از تغییرات میزان مسوولیت پذیری در سنین مختلف؛ که تحت تاثیر تغییر سبک های فرزندپروری ایجاد شده است، به دست می دهد تا در درازمدت در امر فرزندپروری و آموزش به والدین و سیستم آموزشی کمک کند.

Authors

سمانه اسعدی

Psychology and department, Yazd University,

مهدی رحیمی

psychology and department, Yazd University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Ruffin NJ. Human growth and development: A matter of principles. ...
 • Nabavi P. (Dissertation). Strategies to cultivate a sense of responsibility ...
 • Mihandoost Z. (Dissertation). Investigating the relationship between responsibility and restraint ...
 • Mansour M. Genetic psychology, psychological evolution from birth to old ...
 • Such E, Walker R. Being responsible and responsible beings: Children’s ...
 • Jeon HJ, Peterson CA, DeCoster J. Parent–child interaction, task-oriented regulation, ...
 • Wollny A, Fay D, Urbach T. Personal initiative in middle ...
 • Blau DM. The effect of income on child development. The ...
 • Tamis-LeMonda C, Shannon J, Cabrera N, Lamb M. Fathers and ...
 • Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence ...
 • Shokoohi Yekta M, Parand A, Faqihi A. Comparative study of ...
 • Sorkhabi N, Mandara J. Are the effects of Baumrind's parenting ...
 • Conger J. Adolescence and youth: Psychological development in a changing ...
 • Baghdaserians ES. Authoritarian and authoritative parenting styles: A cross-cultural study ...
 • Smetana J G. Current research on parenting styles, dimensions, and ...
 • Lamborn SD, Mounts NS, Steinberg L, Dornbusch SM. Patterns of ...
 • Sepehrian Azar F, Saribegloo J, Mahmoudi H. Adolescents' self-esteem and ...
 • Dementiy LI, Grogoleva OY. The structure of responsibility of preschool ...
 • Safiri Kh, Cheshmeh A. Teenagers responsibility and its relationship with ...
 • Chegini M. Socio-cultural factors affective the social responsibility of the ...
 • Bahrami M, Asmi M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi ...
 • Maserat H. Yazd keepsake of history. Yazd: Yazd Publication; ۱۹۹۷ ...
 • Naghashian Z. Relationship between family environment and academic success. (Dissertation). ...
 • Pasha Gh ,Goodarzian M. The relationship between identity styles and ...
 • Glasser W. Reality therapy. Sandhu, Daya Singh. Reality therapy. Professional ...
 • Nabavi P. (Dissertation). Strategies to cultivate a sense of responsibility ...
 • Mihandoost Z. (Dissertation). Investigating the relationship between responsibility and restraint ...
 • Mansour M. Genetic psychology, psychological evolution from birth to old ...
 • Such E, Walker R. Being responsible and responsible beings: Children’s ...
 • Jeon HJ, Peterson CA, DeCoster J. Parent–child interaction, task-oriented regulation, ...
 • Wollny A, Fay D, Urbach T. Personal initiative in middle ...
 • Blau DM. The effect of income on child development. The ...
 • Tamis-LeMonda C, Shannon J, Cabrera N, Lamb M. Fathers and ...
 • Baumrind D. The influence of parenting style on adolescent competence ...
 • Shokoohi Yekta M, Parand A, Faqihi A. Comparative study of ...
 • Sorkhabi N, Mandara J. Are the effects of Baumrind's parenting ...
 • Conger J. Adolescence and youth: Psychological development in a changing ...
 • Baghdaserians ES. Authoritarian and authoritative parenting styles: A cross-cultural study ...
 • Smetana J G. Current research on parenting styles, dimensions, and ...
 • Lamborn SD, Mounts NS, Steinberg L, Dornbusch SM. Patterns of ...
 • Sepehrian Azar F, Saribegloo J, Mahmoudi H. Adolescents' self-esteem and ...
 • Dementiy LI, Grogoleva OY. The structure of responsibility of preschool ...
 • Safiri Kh, Cheshmeh A. Teenagers responsibility and its relationship with ...
 • Chegini M. Socio-cultural factors affective the social responsibility of the ...
 • Bahrami M, Asmi M, Fatehpanah A, Dehghani Tafti A, Ahmadi ...
 • Maserat H. Yazd keepsake of history. Yazd: Yazd Publication; ۱۹۹۷ ...
 • Naghashian Z. Relationship between family environment and academic success. (Dissertation). ...
 • Pasha Gh ,Goodarzian M. The relationship between identity styles and ...
 • Glasser W. Reality therapy. Sandhu, Daya Singh. Reality therapy. Professional ...
 • نمایش کامل مراجع