تببین نقش میانجیگری شادابی اجتماعی و کیفیت زندگی در تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی معلولان جسمی-حرکتی شهر تهران

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-4_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: در مدل پزشکی، وظیفه شخص معلول تطبیق خود با جامعه است اما بر خلاف آن در مدل اجتماعی، اجتماع مسوول تطبیق دادن نیازهای فرد معلول با شرایط می باشند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش بنا به اهمیت و جایگاه حمایت اجتماعی این گونه شکل گرفت؛ آیا میتوان از حمایت اجتماعی به عنوان عاملی اثرگذار بر سلامت اجتماعی افراد معلول سود جست؟ بنابراین مطالعه پیشرو به منظور تبیین تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی با میانجیگری متغیرهای کیفیت زندگی و شادابی اجتماعی انجام گردید. روش: این مطالعه از نوع توصیفی-تبیینی است و از روش پیمایش استفاده شده است. در اندازهگیری متغیرها، سلامت اجتماعی براساس شاخص های کییز، حمایت اجتماعی بر اساس شاخص های ولمن و فیشر، شادابی اجتماعی بر اساس شاخص های لیندنبرگ و کیفیت زندگی با پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی عملیاتی شده اند. پرسشنامه پس از بررسی روایی و پایایی، با تلفیق روش نمونه گیری طبقه بندی و تصادفی ساده، با برآورد حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، در بین سیصد و نود معلول جسمی-حرکتی در استان تهران در سال ۱۳۹۸ اجرا گردید. نتایج: یافته های تحقیق در بررسی مدل معادلات ساختاری با نرمافزار Smart Pls نشان داد، میزان تاثیر مستقیم متغیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و شادابی اجتماعی تاثیری قوی و بر سلامت اجتماعی تاثیر آن ضعیفتر بود. بحث و نتیجه گیری: با این نتایج نقش میانجی بودن دو متغیر کیفیت زندگی و شادابی اجتماعی مشهود است و از طرف دیگر تاثیر شادابی اجتماعی و کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی قوی و قابل قبول میباشد. در نهایت میزان تاثیر مستقیم و غیر مستقیم سه متغیر حمایت اجتماعی، شادابی اجتماعی و کیفیت زندگی بر سلامت اجتماعی به میزان۰.۳۳=R۲ میباشد.

Authors

حمیدرضا کریمی درمنی

Islamic Azad University, Dehaghan branch, department of cultural sociology

منصور حقیقتیان

Department of cultural sociology, Islamic Azad University, Dehaghan branch

احسان رحمانی خلیلی

Department of sociology, Islamic Azad University, central Tehran Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Karimidermani H. Rehabilitation of certain groups. Tehran: Roshd Publications, Fourth ...
 • Keyes C.L.M, Shapiro A. Social well-being in the U.S.: A ...
 • Wellman B. The network community: An introduction, ۱-۴۸ in networks ...
 • Gheadi G.H, Yaghoobi H. The study of the relationship between ...
 • Yousefi A. Standardization of the scale (questionnaire) of the quality ...
 • Nieboer A, Lindenberg S, Boomsma A, Van Bruggen A.C. “Dimensions ...
 • Russo RN,Goodwin EJ, Miller MD, Haan EA, Connell TM, Crotty ...
 • Farahmand M, Jiriai R, Salehzadeh M. The role of perceived ...
 • Nikvarz T. (Dissertation). Investigating the factors affecting the social health ...
 • Gaffman E. Stigma: notes on the management of spoiled identity. ...
 • Keyes C.L.M, Shapiro A. Social well-being in the U.S.: A ...
 • Wellman B. The network community: An introduction, ۱-۴۸ in networks ...
 • Gheadi G.H, Yaghoobi H. The study of the relationship between ...
 • Yousefi A. Standardization of the scale (questionnaire) of the quality ...
 • Nieboer A, Lindenberg S, Boomsma A, Van Bruggen A.C. “Dimensions ...
 • Russo RN,Goodwin EJ, Miller MD, Haan EA, Connell TM, Crotty ...
 • Farahmand M, Jiriai R, Salehzadeh M. The role of perceived ...
 • Nikvarz T. (Dissertation). Investigating the factors affecting the social health ...
 • Gaffman E. Stigma: notes on the management of spoiled identity. ...
 • نمایش کامل مراجع