اثربخشی قصه درمانی بر قلدری و زورگویی در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-4_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: معضل کودکان بی سرپرست و بدسرپرست واقعیت بسیاری از جوامع و کشورهاست که ریشه های آن به نهاد خانواده و جامعه باز می گردد. به نظر می رسد شیوع مشکلات رفتاری در بین کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، نسبت به دیگر کودکان بیشتراست. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی قصه درمانی برقلدری و زورگویی در کودکان بی سرپرست و بدسرپرست بود.  روش: این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. جامعه آماری شامل کلیه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مراکز نگهداری کودکان بهزیستی در مقطع چهارم وپنجم ابتدایی درسال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ در شهر شیراز بود. از این تعداد سی نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دوگروه آزمایشی و کنترل (پانزده نفر هر گروه) گمارده شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه قلدری ایلینویز و زورگویی الوئوس بود. گروه آزمایشی طی هشت جلسه شصت دقیقه ای در جلسات قصه درمانی شرکت کردند، در حالی که گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. در انتها مجددا پرسشنامه ها روی هر دو گروه اجرا شد.  نتایج: نتایج نشان داد که میانگین نمرات قلدری در هر سه مولفه قلدری، قربانی و نزاع  ومیانگین نمرات زورگویی در هر سه مولفه کلامی، اجتماعی و جسمی در گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری کاهش یافته است. به عبارت دیگر قصه درمانی باعث کاهش قلدری و زورگویی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست شده است.  بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که قصه درمانی برقلدری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست تاثیر دارد و باعث کاهش این رفتارها در این کودکان می شود.

Keywords:

Narrative Therapy , Bullying , Coercion , Parentless Children And Children With Neglectful Parenting , قصه درمانی , قلدری , زورگویی , کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

Authors

مزگان نامور

Science and Arts University

مهدیه عزیزی

Science and Arts University

محسن سعیدمنش

Science and Arts University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Molazade A. Parentless and with neglectful parenting children and how ...
 • Mohammadi Z, Amiri S. Comparison of emotional involvement and empathy ...
 • Hesar Sorkhi R, Asghari Nekah S.M, Lalzadeh Kandkoli E, Parvane ...
 • Correia A.F, Barbosa S. Cinema, aesthetics and narrative: Cinema as ...
 • Kellett S, Stockton C, Marshall H, Hall J, Delgadillo J. ...
 • Schauer M. Narrative exposure therapy. International Encyclopedia of the Social ...
 • Rajabpourfarkhani S, Jahanshahi F. The effect of therapeutic therapy on ...
 • Hassanzadeganroodsari Mahrokh Said Rezvani. The effect of teaching, the analysis ...
 • Bavaghar Zaemi Z, Shibani Tazarji F. The effectiveness of therapeutic ...
 • Zolghadrnia L, Mahmoudian A, Heydari M. Effectiveness of cognitive behavioral ...
 • Kafili Kasmaei S, Asghari F. Comparative study of the effects ...
 • Yoo Seong Ja, Choi Yeon Hee. Effects of group narrative ...
 • Yawand Hassani A, Farahbakhsh K, Shafiabadi A. The effectiveness of ...
 • Sarah Sw. Bullying: Solution and prevention through drama and narrative ...
 • Salimi Osama FJ. Kurdish and school violence in schools. The ...
 • Don O. Bullying at school: What we know and what ...
 • Molazade A. Parentless and with neglectful parenting children and how ...
 • Mohammadi Z, Amiri S. Comparison of emotional involvement and empathy ...
 • Hesar Sorkhi R, Asghari Nekah S.M, Lalzadeh Kandkoli E, Parvane ...
 • Correia A.F, Barbosa S. Cinema, aesthetics and narrative: Cinema as ...
 • Kellett S, Stockton C, Marshall H, Hall J, Delgadillo J. ...
 • Schauer M. Narrative exposure therapy. International Encyclopedia of the Social ...
 • Rajabpourfarkhani S, Jahanshahi F. The effect of therapeutic therapy on ...
 • Hassanzadeganroodsari Mahrokh Said Rezvani. The effect of teaching, the analysis ...
 • Bavaghar Zaemi Z, Shibani Tazarji F. The effectiveness of therapeutic ...
 • Zolghadrnia L, Mahmoudian A, Heydari M. Effectiveness of cognitive behavioral ...
 • Kafili Kasmaei S, Asghari F. Comparative study of the effects ...
 • Yoo Seong Ja, Choi Yeon Hee. Effects of group narrative ...
 • Yawand Hassani A, Farahbakhsh K, Shafiabadi A. The effectiveness of ...
 • Sarah Sw. Bullying: Solution and prevention through drama and narrative ...
 • Salimi Osama FJ. Kurdish and school violence in schools. The ...
 • Don O. Bullying at school: What we know and what ...
 • نمایش کامل مراجع