اثربخشی بازی های وانمودی برخلاقیت و خودکارآمدی کودکان دختر بدسرپرست و بی سرپرست

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-9-2_002

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: خلاقیت و خودکارآمدی از ویژگی های مهم دوران کودکی محسوب می شود و بازی می تواند یکی از راه های بهبود آن ها باشد. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بازی های وانمودی بر خودکارآمدی و خلاقیت کودکان بدسرپرست و بی سرپرست شهرستان کرج انجام شد. روش: در این پژوهش نیمه آزمایشی از طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری را کلیه کودکان هفت تا دوازده ساله تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر کرج که به دلیل بی سرپرستی و بدسرپرستی در دو مرکز مهر یکتا و دست مهربان مادر نگه داری می شدند تشکیل داده است. با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند سی کودک انتخاب و در دو گروه پانزده نفره جایگزین شدند. در این پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی کودکان موریس۲۰۰۱ و پرسشنامه خلاقیت تورنس۱۹۸۴، آزمون تفکرخلاق فرمA-تصویری استفاده شد. هشت جلسه بازی درمانی وانمودی برای گروه آزمایش ارایه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری و یک متغیری و نرم افزار Spss۲۰ استفاده شد. نتایج: یافته ها نشان داد در میانگین نمرات خلاقیت و خودکارآمدی و مولفه های آن ها در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مرحله پس آزمون تفاوت معنی دار وجود دارد.(۰/۰۵>P) بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که بازی های وانمودی توانسته بر خلاقیت و خودکارآمدی کودکان بیافزاید. لذا از بازی های وانمودی می توان به عنوان روشی مناسب در جهت بهبود شاخص های سلامت ذهنی و روانی، خلاقیت و خودکارآمدی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست استفاده کرد.

Keywords:

Pretend Plays , Creativity , Self Efficacy , Parentless Children And Children With Neglectful Parenting , بازی های وانمودی , خلاقیت , خودکارآمدی , کودکان بی سرپرست و بدسرپرست

Authors

مهدیه زکی زاده

Science and Arts University

سعید وزیری

Islamic Azad University

محسن سعیدمنش

Science and Arts University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Moreno R, Kilpatrick J. Student perceptions of self-efficacy in the ...
 • Hero L-M, Lindfors E, Taatila V. Individual innovation competence: A ...
 • Rashidi M. Effectiveness of narrative therapy on self efficacy, coping ...
 • Radbakhsh N, Mohammadifar M, Kianersi F. Comparing the effectiveness of ...
 • Landreth G. Play therapy: The art of the relationship. New ...
 • Singer D.G, Singer J.L. The house of make-believe: Children's play ...
 • Russ SW, Robins AL, Christiano BA. Pretend play: Longitudinal prediction ...
 • Ahmadvand M. Play psychology. Tehran: Payamnoor Publishing; ۲۰۰۹: p. ۳۹. ...
 • Tahmasian K. Validation and standardization of Persian version of self ...
 • Shrinivasa B, Bukhari M, Ragesh G, Hamza A. Therapeutic intervention ...
 • Moreno R, Kilpatrick J. Student perceptions of self-efficacy in the ...
 • Hero L-M, Lindfors E, Taatila V. Individual innovation competence: A ...
 • Rashidi M. Effectiveness of narrative therapy on self efficacy, coping ...
 • Radbakhsh N, Mohammadifar M, Kianersi F. Comparing the effectiveness of ...
 • Landreth G. Play therapy: The art of the relationship. New ...
 • Singer D.G, Singer J.L. The house of make-believe: Children's play ...
 • Russ SW, Robins AL, Christiano BA. Pretend play: Longitudinal prediction ...
 • Ahmadvand M. Play psychology. Tehran: Payamnoor Publishing; ۲۰۰۹: p. ۳۹. ...
 • Tahmasian K. Validation and standardization of Persian version of self ...
 • Shrinivasa B, Bukhari M, Ragesh G, Hamza A. Therapeutic intervention ...
 • نمایش کامل مراجع