رابطه صمیمیت زوجین با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل شهر تهران

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-8-2_006

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: صمیمیت یک مشخصه کلیدی و مهم روابط زناشویی و از ویژگی های بارز یک ازدواج موفق به شمار می آید. این ویژگی به وجود تعامل بین همسران اشاره می کند و نبود یا کمبود آن یکی از شاخص های آشفتگی در روابط زناشویی است. این پژوهش با هدف بررسی صمیمیت زوجین و رابطه آن با مثبت اندیشی و انعطاف پذیری شناختی در زنان متاهل( مادران متاهل دانش آموزان شهر تهران) انجام شد.  روش: جامعه آماری پژوهش را کلیه مادران دانش آموزان مدارس دولتی شهر تهران درسال۱۳۹۶ که در زمان اجرای پژوهش متاهل بودند و سی و پنج تا شصت و پنج سال سن داشتند، تشکیل داده است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای، نمونه ای به اندازه پانصد و چهار نفر انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه صمیمیت زوجین باگاروزی۲۰۰۱، پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و وینیسکی۱۹۸۸ و پرسشنامه انعطاف پذ یر ی شناختی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون همبستگی پیرسون و نرم افزارهای آماریExcel۲۰۱۳،SPSS۲۵ انجام شد.  نتایج: نتایج پژوهش نشان داد بین تمام مولفه های صمیمیت زوجین به جز صمیمیت بدنی و روان شناختی با مثبت اندیشی رابطه مثبت معنادار وجود دارد و بین انعطاف پذیری شناختی با نمره کل مثبت اندیشی و با مولفه های کارکرد مثبت روزانه، خودارز یابی مثبت، ارز یابی د یگران از خو یش، انتظارات مثبت آ ینده، خوداعتمادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بحث و نتیجه گیری: می توان با آموزش مثبت اندیشی به زوج های جوان یا زوج های مشکل دار با افزایش رضایت زناشویی و صمیمیت، سازگاری و انعطاف پذیری آنان را افزایش داد.

Authors

فاطمه مهناز مشایخ

Department of psychology and educational sciences, Islamic Azad university, central Tehran branch

مهناز عسگریان

Faculty Member of Psychology Department, Islamic Azad University, Ashtian Branch

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Kõu A, Bailey A. ‘Some people expect women should always ...
 • Andersson G CP. Psychotherapy effectiveness. Encyclopedia of mental health. Second ...
 • Cao H, Zhou N, Fang X, Fine M. Marital well-being ...
 • Francis H, Meyerson B. If you build it, they will ...
 • John NA, Seme A, Roro MA, Tsui AO. Understanding the ...
 • Mahdipoor Bazkiyayi M SFM. Examination of the relationship between marital ...
 • Afshari A. Comparison of intimacy and marital adjustment based on ...
 • Rooney RM, Morrison D, Hassan S, Kane R, Roberts C, ...
 • Jung JY, Oh YH, Oh KS, Suh DW, Shin YC, ...
 • Eagleson C, Hayes S, Mathews A, Perman G, Hirsch CR. ...
 • Mardani Hamoleh M, Heidari H. Relationship between optimism and attachment ...
 • Dajani DR, Uddin LQ. Demystifying cognitive flexibility: implications for clinical ...
 • Douw L, Wakeman DG, Tanaka N, Liu H, Stufflebeam SM. ...
 • Watari K, Letamendi A, Elderkin-Thompson V, Haroon E, Miller J, ...
 • Hinkelmann K, Moritz S, Botzenhardt J, Riedesel K, Wiedemann K, ...
 • Meiran N, Diamond GM, Toder D, Nemets B. Cognitive rigidity ...
 • Phillips EL. Resilience, mental flexibility and cortisol response to the ...
 • Wang Y, Chen J, Yue Z. Positive emotion facilitates cognitive ...
 • Bagarozzi DA. Enhancing intimacy in marriage: a clinician's guide: New ...
 • Etemadi O. Comparison of the effect of Blair's psycho-educational approach ...
 • Karimi M. Investigating the relationship between religious mentoring, positive thinking ...
 • Shareh H FA, Soltani E. Reliability and validity of the ...
 • Kõu A, Bailey A. ‘Some people expect women should always ...
 • Andersson G CP. Psychotherapy effectiveness. Encyclopedia of mental health. Second ...
 • Cao H, Zhou N, Fang X, Fine M. Marital well-being ...
 • Francis H, Meyerson B. If you build it, they will ...
 • John NA, Seme A, Roro MA, Tsui AO. Understanding the ...
 • Mahdipoor Bazkiyayi M SFM. Examination of the relationship between marital ...
 • Afshari A. Comparison of intimacy and marital adjustment based on ...
 • Rooney RM, Morrison D, Hassan S, Kane R, Roberts C, ...
 • Jung JY, Oh YH, Oh KS, Suh DW, Shin YC, ...
 • Eagleson C, Hayes S, Mathews A, Perman G, Hirsch CR. ...
 • Mardani Hamoleh M, Heidari H. Relationship between optimism and attachment ...
 • Dajani DR, Uddin LQ. Demystifying cognitive flexibility: implications for clinical ...
 • Douw L, Wakeman DG, Tanaka N, Liu H, Stufflebeam SM. ...
 • Watari K, Letamendi A, Elderkin-Thompson V, Haroon E, Miller J, ...
 • Hinkelmann K, Moritz S, Botzenhardt J, Riedesel K, Wiedemann K, ...
 • Meiran N, Diamond GM, Toder D, Nemets B. Cognitive rigidity ...
 • Phillips EL. Resilience, mental flexibility and cortisol response to the ...
 • Wang Y, Chen J, Yue Z. Positive emotion facilitates cognitive ...
 • Bagarozzi DA. Enhancing intimacy in marriage: a clinician's guide: New ...
 • Etemadi O. Comparison of the effect of Blair's psycho-educational approach ...
 • Karimi M. Investigating the relationship between religious mentoring, positive thinking ...
 • Shareh H FA, Soltani E. Reliability and validity of the ...
 • نمایش کامل مراجع