اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و رویکرد شناختی-رفتاری بر درد گزارش شده توسط مادر و کودک از درد شکمی عملکردی کودکان

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-8-2_004

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: کودکان دارای درد شکمی، اغلب به دلیل درآمیختگی علایم بیماری خود با عوامل روان شناختی نیازمند درمان های مکمل روان شناختی در کنار درمان های پزشکی هستند. این پژوهش با هدف بررسی اثر بخشی بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری بر درد شکمی کودکان مبتلا به درد شکمی اجرا شد.  روش: پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. شرکت کنندگان پژوهش شامل بیست و چهار کودک پنج تا ده سال مبتلا به درد شکمی عملکردی در شهر اصفهان بودند، که به صورت هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه بازی درمانی و یک گروه کنترل، هشت نفر برای هر گروه گمارده شدند. پرسشنامه درد شکمی واکر و همکاران فرم گزارش مادر و کودک برای سنجش متغیر وابسته در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری استفاده شد. گروه اول و دوم در کنار درمان های پزشکی، دوره درمان بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری را به مدت هشت جلسه دریافت کردند و گروه کنترل فقط درمان های متداول پزشکی را ادامه دادند. داده ها از طریق تحلیل واریانس اندازه های تکرار شده یا مکرر تحلیل شد.  نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که درد شکمی گزارش کودک و مادر فقط بین گروه بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری با گروه کنترل تفاوت معنادار وجود دارد، گزارش کودک، گزارش مادر، و بین بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری تفاوت معناداری وجود ندارد. بحث و نتیجه گیری: بازی درمانی مبتنی بر تاب آوری و بازی درمانی شناختی رفتاری هر دو در کاهش درد شکمی در کودکان مبتلا به درد شکمی عملکردی موثر بودند. بنابراین از این دو نوع درمان می توان برای بهبود درد شکمی عملکردی در کودکان مبتلا به این اختلال در مراکز درمانی استفاده کرد.

Authors

شکوفه نیک نشان

Department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, Islamic Azad university, Isfahan (Khorasgan) branch

محسن گل پرور

Department of psychology, faculty of psychology and educational sciences, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch

احمد عابدی

Department of children with special needs, faculty of psychology and educational sciences, university of Isfahan

پیمان نصری

Pediatrics department, Isfahan university of medical sciences

فاطمه فاموری

Pediatrics department, Isfahan university of medical sciences

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Pasricha PJ, Willis WD, Gebhart GF. Chronic abdominal and visceral ...
 • Brusaferro A, Farinelli E, Zenzeri L, Cozzali R, Esposito S. ...
 • Abbott RA, Martin AE, Newlove Delgado TV, Bethel A, Thompson ...
 • Devanarayana NM, Mettananda S, Liyanarachchi C, Nanayakkara N, Mendis N, ...
 • Reust CE, Williams A. Recurrent abdominal pain in children. American ...
 • Paul SP, Farmer G, Soondrum K, Candy DC. Chronic abdominal ...
 • Cousins LA, Kalapurakkel S, Cohen LL, Simons LE. Topical review: ...
 • Crenshaw DA, Brooks R, Goldstein S. Play therapy interventions to ...
 • Ong AD, Zautra AJ, Reid MC. Psychological resilience predicts decreases ...
 • Sturgeon JA, Zautra AJ. Resilience: a new paradigm for adaptation ...
 • Inzlicht M, Aronson J, Good C, McKay L. A particular ...
 • Tarantino B, Earley M, Audia D, D'Adamo C, Berman B. ...
 • Hadizad T, Sajedi F, Movallali G, Rezasoltani P. Effectiveness of ...
 • Bratton SC, Ray D, Rhine T, Jones L. The efficacy ...
 • Ebbeck M, Waniganayake M. Play in early childhood education: learning ...
 • Pearson E, Umayahara M, Ndijuye L. Supporting childhood resilience through ...
 • Barton GR, Bankart J, Davis AC. A comparison of the ...
 • Mountain V. Play therapy–respecting the spirit of the child. International ...
 • Pender RR, Webber J, Mascari JB. Using play to help ...
 • Fazio-Griffith LJ, Ballard MB. Cognitive behavioral play therapy techniques in ...
 • Zamirinejad S, Hojjat SK, Golzari M, Borjali A, Akaberi A. ...
 • Faure C, Thapar N, Di Lorenzo C. Pediatric neurogastroenterology: gastrointestinal ...
 • Lalouni M, Olén O, Bonnert M, Hedman E, Serlachius E, ...
 • Levy RL, Langer SL, Van Tilburg MA, Romano JM, Murphy ...
 • Calvano C, Groß M, Warschburger P. Do mothers benefit from ...
 • Shojaei Z, Golparvar M, Bordbar M R, Aghaei A. The ...
 • Levy RL, Langer SL, Romano JM, Labus J, Walker LS, ...
 • Bell KM, Meadows EA. Efficacy of a brief relaxation training ...
 • Van Der Veek SM, Derkx BH, Benninga MA, Boer F, ...
 • Levy RL, Langer SL, Walker LS, Romano JM, Christie DL, ...
 • Robins PM, Smith SM, Glutting JJ, Bishop CT. A randomized ...
 • Youssef NN, Rosh JR, Loughran M, Schuckalo SG, Cotter AN, ...
 • Sanders MR, Rebgetz M, Morrison M, Bor W, Gordon A, ...
 • Shojaei Z, Golparvar M, Aghaei A, Bordbar M R. Comparing ...
 • Laird KT, Sherman AL, Smith CA, Walker LS. Validation of ...
 • Walker LS, Sherman AL, Bruehl S, Garber J, Smith CA. ...
 • Nikneshan S, Abedi A, Golparvar M, Famouri F, Nasri P. ...
 • Brusaferro A, Farinelli E, Zenzeri L, Cozzali R, Esposito S. ...
 • Abbott RA, Martin AE, Newlove Delgado TV, Bethel A, Thompson ...
 • Devanarayana NM, Mettananda S, Liyanarachchi C, Nanayakkara N, Mendis N, ...
 • Reust CE, Williams A. Recurrent abdominal pain in children. American ...
 • Paul SP, Farmer G, Soondrum K, Candy DC. Chronic abdominal ...
 • Cousins LA, Kalapurakkel S, Cohen LL, Simons LE. Topical review: ...
 • Crenshaw DA, Brooks R, Goldstein S. Play therapy interventions to ...
 • Ong AD, Zautra AJ, Reid MC. Psychological resilience predicts decreases ...
 • Sturgeon JA, Zautra AJ. Resilience: a new paradigm for adaptation ...
 • Inzlicht M, Aronson J, Good C, McKay L. A particular ...
 • Tarantino B, Earley M, Audia D, D'Adamo C, Berman B. ...
 • Hadizad T, Sajedi F, Movallali G, Rezasoltani P. Effectiveness of ...
 • Bratton SC, Ray D, Rhine T, Jones L. The efficacy ...
 • Ebbeck M, Waniganayake M. Play in early childhood education: learning ...
 • Pearson E, Umayahara M, Ndijuye L. Supporting childhood resilience through ...
 • Barton GR, Bankart J, Davis AC. A comparison of the ...
 • Mountain V. Play therapy–respecting the spirit of the child. International ...
 • Pender RR, Webber J, Mascari JB. Using play to help ...
 • Fazio-Griffith LJ, Ballard MB. Cognitive behavioral play therapy techniques in ...
 • Zamirinejad S, Hojjat SK, Golzari M, Borjali A, Akaberi A. ...
 • Faure C, Thapar N, Di Lorenzo C. Pediatric neurogastroenterology: gastrointestinal ...
 • Lalouni M, Olén O, Bonnert M, Hedman E, Serlachius E, ...
 • Levy RL, Langer SL, Van Tilburg MA, Romano JM, Murphy ...
 • Calvano C, Groß M, Warschburger P. Do mothers benefit from ...
 • Shojaei Z, Golparvar M, Bordbar M R, Aghaei A. The ...
 • Levy RL, Langer SL, Romano JM, Labus J, Walker LS, ...
 • Bell KM, Meadows EA. Efficacy of a brief relaxation training ...
 • Van Der Veek SM, Derkx BH, Benninga MA, Boer F, ...
 • Levy RL, Langer SL, Walker LS, Romano JM, Christie DL, ...
 • Robins PM, Smith SM, Glutting JJ, Bishop CT. A randomized ...
 • Youssef NN, Rosh JR, Loughran M, Schuckalo SG, Cotter AN, ...
 • Sanders MR, Rebgetz M, Morrison M, Bor W, Gordon A, ...
 • Shojaei Z, Golparvar M, Aghaei A, Bordbar M R. Comparing ...
 • Laird KT, Sherman AL, Smith CA, Walker LS. Validation of ...
 • Walker LS, Sherman AL, Bruehl S, Garber J, Smith CA. ...
 • Nikneshan S, Abedi A, Golparvar M, Famouri F, Nasri P. ...
 • نمایش کامل مراجع