همبسته های شادکامی دانشجویان: خوش بینی، معنای زندگی و راهبرد مقابله ای سازگارانه

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOWOR-8-2_001

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: شادکامی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی بشر به شمار می رود که به دلیل تاثیرات عمده در سالم سازی و به سازی جامعه، همواره ذهن انسان را به خود مشغول نموده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خوش بینی، معنای زندگی و راهبردهای مقابله ای با شادکامی در دانشجویان انجام گردید.  روش: پژوهش توصیفی و در چهارچوب طرح همبستگی پیش بینی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان در شاخه های علوم انسانی، علوم پایه، کشاورزی و فنی و مهندسی به تعداد ۶۷۵۵نفر بود. بر اساس تعداد متغیرها برای هر متغیر پنجاه نفر و به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، صد و پنجاه نفر شامل نود و شش دختر و پنجاه و چهار پسر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. مقیاس های شادکامی آکسفورد، مقیاس جهت گیری زندگی، مقیاس معنای زندگی و پرسشنامه سبک های مقابله ای به عنوان ابزار پژوهش تکمیل گردید. داده ها با استفاده از شاخص های توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج: یافته ها نشان داد۰۱/۰>P که رابطه خوش بینی و معناداری زندگی و راهبرد مقابله مساله مدار با شادکامی مثبت و معنادار است. اما ارتباط تلاش برای یافتن معنا با شادکامی۰۵/۰ P نیز منفی و معنادار بود. نتایج همچنین نشان داد که متغیرهای خوش بینی و راهبرد سازگارانه مساله مدار چهل و دو درصد از شادکامی را تبیین می کنند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که خوش بین بودن، معناداری زندگی و راهبرد مقابله سازگارانه، سطح شادکامی دانشجویان را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا پیشنهاد می گردد که در راستای افزایش شادکامی در دانشجویان مثبت نگری و ویژگی هایی چون خوش بینی، هدف داشتن، داشتن زندگی معنادار و راهبردهای مقابله ای کارآمد را از طریق آموزش و ارتقا دانش، به کار گرفته و برنامه های آموزشی در این زمینه در دانشگاه ها مورد توجه قرار گیرد.

Authors

طاهره حمزه پور حقیقی

Department of psychology, Lahajan Branch, Islamic Azad university/

سامره اسدی مجره

Department of psychology, Rasht Branch, Islamic Azad university.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alipour A, Hashemi T, Babapour J, Tousi F. Relationship between ...
 • Seligman M, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: an introduction. American psychologlist, ...
 • REIVICH, K.J. Optimism: a key ingredient to happiness. National association ...
 • Sylgmn M, E. P, Karen, R, Lizaji, C. and Jane, ...
 • Badri R, bayrami M, Gholami S. Academic Optimism, Occupational Goal ...
 • Conversano C, Rotondo A, Lensi E, Vista O. D, Arpone ...
 • Karademas, E.C. Self-efficacy, social support and well-being: the mediating role ...
 • Hills P, Argyle M. Happiness, introversion-extraversion and happy introverts. Personality ...
 • Nadi M, Sajjadian I. The analytical relations between spiritual concept ...
 • Feldman D.B. and Snyder C.R. Hope and the meaningful life: ...
 • Rathi N and Rastogi R. Meaning in life and psychological ...
 • Lent R.W. Toward a unifying theoretical and practical perspective on ...
 • Kok J.K, Goh L.Y, and Gan C.C. Meaningful life and ...
 • Lazarus, R.S. Emotion and adaptation. ۱۹۹۰: Oxford: Oxford university press ...
 • Sepehrian Azar, F. Emotional intelligence (from EQ to IQ and ...
 • Taylor S.E. Health psychology. ۶th International Edition ed. ۲۰۰۶: McGraw ...
 • Eisenberg N, Cumberlan A, Spinrad T. L, Fabes R. A, ...
 • Kuppens P, Van Mechhelen I, Smits D. J. M, DeBoeck ...
 • Samuel-Hodge C.D, Watkins D. C, Rowell K. L, Hooten, E.G. ...
 • Salimi H, Haj Rezayi B, Badal Poor Z, Rastegar iNajafabadi, ...
 • Hadinezhad, H. and ZAREEI F.Reliability, validity, and normalization of the ...
 • Mesrabadi J, Ostovar N, Jafariyan S. Discriminative and construct validity ...
 • Seligman M, Csikszentmihalyi M. Positive psychology: an introduction. American psychologlist, ...
 • REIVICH, K.J. Optimism: a key ingredient to happiness. National association ...
 • Sylgmn M, E. P, Karen, R, Lizaji, C. and Jane, ...
 • Badri R, bayrami M, Gholami S. Academic Optimism, Occupational Goal ...
 • Conversano C, Rotondo A, Lensi E, Vista O. D, Arpone ...
 • Karademas, E.C. Self-efficacy, social support and well-being: the mediating role ...
 • Hills P, Argyle M. Happiness, introversion-extraversion and happy introverts. Personality ...
 • Nadi M, Sajjadian I. The analytical relations between spiritual concept ...
 • Feldman D.B. and Snyder C.R. Hope and the meaningful life: ...
 • Rathi N and Rastogi R. Meaning in life and psychological ...
 • Lent R.W. Toward a unifying theoretical and practical perspective on ...
 • Kok J.K, Goh L.Y, and Gan C.C. Meaningful life and ...
 • Lazarus, R.S. Emotion and adaptation. ۱۹۹۰: Oxford: Oxford university press ...
 • Sepehrian Azar, F. Emotional intelligence (from EQ to IQ and ...
 • Taylor S.E. Health psychology. ۶th International Edition ed. ۲۰۰۶: McGraw ...
 • Eisenberg N, Cumberlan A, Spinrad T. L, Fabes R. A, ...
 • Kuppens P, Van Mechhelen I, Smits D. J. M, DeBoeck ...
 • Samuel-Hodge C.D, Watkins D. C, Rowell K. L, Hooten, E.G. ...
 • Salimi H, Haj Rezayi B, Badal Poor Z, Rastegar iNajafabadi, ...
 • Hadinezhad, H. and ZAREEI F.Reliability, validity, and normalization of the ...
 • Mesrabadi J, Ostovar N, Jafariyan S. Discriminative and construct validity ...
 • نمایش کامل مراجع